DetailController

Trồng trọt

Tình hình sản xuất nông nghiệp huyện Lạc Thủy tháng 3/2024

12/03/2024 17:05
Tháng 3/2024, huyện Lạc Thủy đã gieo trồng hơn 5.000 ha cây trồng các loại. Trong đó có 1.565 ha Lúa, ngô 848 ha Ngô, 120 ha Khoai lang, 353 Lạc, 732 ha Rau đậu các loại... Cơ quan chức năng của huyện thực hiện kiểm tra tiến độ sản xuất hàng tuần. Đến nay, các công trình thủy lợi trên địa bàn huyện cơ bản đảm bảo đủ nước phục vụ sản xuất; thời tiết thuận lợi; Nhân dân gieo trồng đúng theo lịch chỉ đạo của huyện và hướng dẫn của các cơ quan chuyên môn.
Tháng 3/2024, huyện Lạc Thủy gieo trồng hơn 5.000 ha cây trồng các loại

Trong thời gian trước và sau Tết Nguyên đán, huyện tập trung chăm sóc, bảo vệ cây trồng; đẩy mạnh công tác vệ sinh thú y; tập trung khuyến cáo phòng chống các các bệnh trên đàn lợn, gà, trâu, bò, như: Dịch tả lợn Châu Phi, Lở mồm long móng gia súc, Tụ huyết trùng,... Tổng đàn chăn nuôi duy trì ổn định. Toàn huyện có 605 ha diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản, đạt 100% so với kế hoạch. Sản lượng lũy kế 3 tháng đầu năm đạt 402 tấn, đạt 33,5% kế hoạch. Trong đó sản lượng nuôi trồng là 350 tấn, sản lượng khai thác tự nhiên là 52 tấn.

Công tác kiểm tra kiểm soát rừng, chú trọng phòng, chống cháy rừng mùa khô hanh được đẩy mạnh. Huyện thực hiện điều tiết nước tưới tiêu đảm bảo đủ nước tưới cho sản xuất nông nghiệp, phòng chống hạn cho cây trồng. Thực hiện Đề án phát triển cây lấy măng và Đề án phát triển cây quế huyện Lạc Thủy năm 2024, diện tích đăng ký trồng măng đến thời điểm báo cáo 10,22 ha; diện tích đăng ký trồng thử nghiệm quế 10,2 ha. Ngoài ra, huyện tiếp tục nghiên cứu, triển khai các chương trình, đề án, kế hoạch, dự án phát triển lâm nghiệp của các cấp bền vững trên địa bàn.

Trong thời gian tới, huyện Lạc Thủy tiếp tục chỉ đạo các đơn vị, địa phương thực hiện phòng trừ sâu bệnh hại và chăm sóc cây trồng vụ Xuân 2024 giai đoạn lúa làm đòng - trỗ bông. Đẩy mạnh công tác vệ sinh thú y; phát hiện dịch bệnh kịp thời và có biện pháp xử lý hiệu quả không để dịch bệnh lây lan. Tăng cường phòng chống dịch bệnh vụ Xuân Hè. Thực hiện quản lý Nhà nước công tác chăn nuôi thú y trên địa bàn huyện, theo dõi nắm bắt tình hình chăn nuôi gia súc, gia cầm. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát rừng, chú trọng công tác phòng chống chữa cháy rừng.  Làm tốt công tác chuẩn bị hiện trường trồng rừng năm 2024 theo kế hoạch. Tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân trong việc quản lý bảo vệ và phát triển rừng, phòng chống cháy rừng . Tiếp tục chỉ đạo làm tốt công tác gieo ươm, chăm sóc cây giống phục vụ tốt cho công tác trồng rừng vụ xuân và vụ thu năm 2024. Tiếp tục thực hiện Đề án Phát triển cây lấy măng và Đề án trồng thử nghiệm cây Quế trên địa bàn huyện kế hoạch năm 2024. Phổ biến kỹ thuật cho các hộ nuôi trồng thủy sản; Theo dõi nắm bắt tình hình nuôi trồng thuỷ sản ở các địa phương./.