DetailController

Giáo dục

Tăng cường tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông cho học sinh, sinh viên trong dịp nghỉ lễ 30/4-01/5 và cao điểm du lịch hè 2024

19/04/2024 17:00
Ngày 19/4, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số tăng cường tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông cho học sinh, sinh viên (HSSV) trong dịp nghỉ lễ 30/4-01/5 và cao điểm du lịch hè 2024.

Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, trường học tăng cường triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông với các nội dung cụ thể như sau:

Tiếp tục thực hiện tốt Kế hoạch số 157/KH-SGDĐT ngày 16/01/2024 và các văn bản của Sở Giáo dục và Đào tạo về triển khai công tác tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông trong trường học năm 2024; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn giao thông đường bộ, đường thủy nội địa; tăng cường hướng dẫn các kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục.

Quán triệt cán bộ quản lý giáo dục, nhà giáo, người lao động và học sinh, sinh viên, học viên nghiêm túc thực hiện các quy định về an toàn giao thông, như: “Đã uống rượu, bia - không lái xe”, “Không sử dụng điện thoại khi lái xe”, “Đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi mô tô, xe máy, xe đạp điện”, “Thắt dây an toàn khi ngồi trên xe ô tô”, “Mặc áo phao khi đi các phương tiện giao thông đường thủy”, và các quy định của pháp luật về nồng độ cồn, ma túy, chở quá số người quy định của người điều khiển phương tiện tham gia giao thông,…

Thông tin, tuyên truyền, cảnh báo tới phụ huynh học sinh về các hiện tượng vi phạm pháp luật giao thông và hậu quả; đề nghị gia đình tăng cường giáo dục, nhắc nhở con, em mình về việc chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông; yêu cầu phụ huynh phải có biện pháp quản lý chặt chẽ con em mình trong thời gian nghỉ hè; tuyệt đối không giao phương tiện hoặc để cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông. Các hành vi vi phạm, nhất là hành vi điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi cũng như người để các em điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi sẽ bị lực lượng chức năng xử lý nghiêm.

Phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an và các cơ quan, tổ chức hữu quan để xử lý kịp thời các nội dung, vấn đề phát sinh liên quan đến việc thực hiện quy định về an toàn giao thông đối với cán bộ quản lý giáo dục, nhà giáo, người lao động và học sinh, sinh viên, học viên thuộc phạm vi quản lý của đơn vị.

Nếu nảy sinh các vụ việc vi phạm pháp luật về giao thông liên quan đến học sinh, sinh viên, học viên trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 01/5 năm 2024, đề nghị các đơn vị, trường học thông tin về Sở Giáo dục và Đào tạo (qua phòng Chính trị tư tưởng và Giáo dục thường xuyên, chuyên nghiệp), điện thoại: 02183.854.037 hoặc 02183.854.051./.