DetailController

Giáo dục

Hơn 5.700 người lao động được giải quyết việc làm quý I/2023

11/04/2023 17:30
Theo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thị trường lao động trên địa bàn tỉnh, thời gian qua cơ bản ổn định. Đăng ký của các doanh nghiệp nhu cầu tuyển dụng lao động trong năm 2023 khoảng 3.000 lao động.
Quý I/2023, 5.719 người lao động của tỉnh đã được giải quyết việc làm

Trong 3 tháng đầu năm 2023 có 114 người lao động được tuyển đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng (đạt 38% kế hoạch năm). Giải quyết việc làm trong 3 tháng đầu năm với tổng số 5.719 người đạt 35,7% kế hoạch năm. Bên cạnh đó, Sở Lao đông - Thương binh và Xã hội cũng đã tiếp nhận, thẩm định và chấp thuận hồ sơ xin tuyển dụng người lao động nước ngoài vào làm việc tại tỉnh Hòa Bình cho 15 công ty với 54 vị trí việc làm trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; tiếp nhận và thẩm định hồ sơ xác nhận khai báo sử dụng máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động cho 06 đơn vị với 42 thiết bị.

Trong Quý I năm 2023, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp là 845 người, số người tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp là 34 người, số tiền chi trả trợ cấp thất nghiệp gần 13,4 tỷ đồng. Công tác giáo dục nghề nghiệp, kết quả tuyển sinh đào tạo 3 tháng đầu năm 2023 đạt 530 người, bằng 3,41% kế hoạch năm (trong đó: Sơ cấp 314 người; Dạy nghề thường xuyên dưới 3 tháng 216 người).

Cũng trong Quý I, đã tổ chức thăm hỏi tặng quà đến người có công, thân nhân, mẹ Việt Nam anh Hùng, các trung tâm điều dưỡng thương binh nặng có người có có của tỉnh đang điều dưỡng. Tổng số quà là 23.867 xuất, kinh phí là gần 6 tỷ đồng. Giao chỉ tiêu kế hoạch điều dưỡng sức khỏe năm 2023 đối với các đối tượng người có công với cách mạng tỉnh Hòa Bình năm 2023. Tổng số là 2.946 người, kinh phí là hơn 7,7 tỷ 7.749.403.00 đồng, trong đó: Điều dưỡng tập trung số người là 2.356 người, số tiền là gần 7 tỷ 6.887.059.20 đồng; điều dưỡng tại gia đình số người là 590 người, số tiền hơn 862 triệu đồng.

Theo kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều năm 2022, tổng số hộ nghèo trong toàn tỉnh là 27.091 hộ, chiếm tỉ lệ 12,29%; tổng số hộ cận nghèo là 22.114 hộ, chiếm tỉ lệ 10,03%. Trong đó huyện Đà Bắc là đơn vị có tỉ lệ hộ nghèo cao nhất (5.151 hộ, tương đương 34,94%), thành phố Hòa Bình có tỉ lệ hộ nghèo thấp nhất (487 hộ, tương đương 1,38%).

Trong công tác phòng, chống tệ nạn xã hội, sở đã tiếp nhận, cai nghiện ma túy cho 455 lượt người (Bắt buộc 391 người, tự nguyện 64 người); tiếp nhận, duy trì điều trị các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone tại 02 cơ sở là 131 người./.