DetailController

Trồng trọt

Yên Thủy: Phấn đấu thực hiện thắng lợi chỉ tiêu sản xuất năm 2023

23/05/2023 16:19
Vụ Đông xuân năm 2023, toàn huyện Yên Thủy đã thực hiện gieo trồng được 644,18 ha lúa, tăng 11 % so với kế hoạch, tăng 9,2 % so với cùng kỳ. Ước năng suất sản lượng cây lương thực có hạt đạt và vượt so với kế hoạch. Tình hình chăn nuôi trên địa bàn huyện duy trì ổn định, không có dịch bệnh xảy ra. Diện tích trồng rừng được 530 ha đạt 106 % so với kế hoạch, tăng 145,2% so với cùng kỳ; trồng cây phân tán đạt trên 37.100 cây; chăm sóc bảo vệ rừng được các địa phương quan tâm, góp phần duy trì độ che phủ rừng. Hoạt động trên của các cấp, các ngành và bà con nông dân trong huyện đã góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch sản xuất đã đề ra.
Yên Thủy phát triển diện tích cây ăn quả, gia tăng thu nhập cho người nông dân

Hiện các địa phương đang khẩn trương thu hoạch cây vụ Đông xuân khi chín để giải phóng đất gieo trồng vụ Mùa-Hè Thu bảo đảm trong khung thời vụ tốt nhất. Đến nay các địa phương đã chuẩn giống, phân bón, các vật tư cần thiết phục vụ cho sản xuất vụ Mùa-Hè Thu. Vụ Mùa - Hè Thu năm 2023, theo dự báo khí tượng thủy văn thời tiết nắng nóng kéo dài và nhiệt độ cao hơn ở mức trung bình nhiều năm từ 0,5 - 1,50c; Lượng mưa ít, các hồ đập có trữ lượng nước thấp hơn năm 2022 nên nguy cơ một số diện tích Hè thu ở các khu vực cuối kênh, mương thường xuyên thiếu nước nên phát sinh thêm chi phí bơm tưới làm hạn chế hiệu quả của sản xuất lúa. Bên cạnh đó, dự báo nhiều sâu bệnh hại tác động tới sản xuất. Vì vậy, các địa phương cần tập trung chỉ đạo sản xuất đạt các chỉ tiêu kế hoạch trên cả ba mặt diện tích, năng suất và sản lượng theo kế hoạch đã đề ra.

Phấn đấu từ nay tới cuối năm, tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm đạt 5.483,7 ha, trong đó: vụ Mùa - Hè thu 4.602,7 ha; định hướng vụ Đông 881ha. Tổng sản lượng lương thực có hạt ước đạt 20.072,7 tấn (sản lượng lúa 18.117,6 tấn). Huyện tập trung tăng cường chỉ đạo sản xuất, kiểm tra đồng ruộng; tiếp tục bảo vệ, chăm sóc lúa và hoa mầu; Khẩn trương thu hoạch cây vụ Xuân, giải phóng đất gieo trồng lúa mùa sớm, cây màu vụ hè thu để chủ động gieo trồng cây vụ đông trong khung thời vụ tốt nhất. Tận dụng triệt để diện tích bưa bãi, đồi thấp để tăng diện tích gieo trồng ngô, các loại cây mầu, rau, đậu để tăng thu nhập; thực hiện tốt công tác dự tính, dự báo sâu bệnh, phát hiện sớm để có biện pháp xử lý kịp thời, nhằm hạn chế thiệt hại do sâu bệnh gây ra. Tập trung triển khai sớm khung thời vụ sản xuất vụ Đông để đảm bảo kịp thời sản xuất, chủ động mở rộng diện tích, đa dạng các loại cây trồng có thời gian sinh trưởng ngắn nhằm tăng thu nhập trên diện tích canh tác mà không ảnh hưởng đến sản xuất vụ Chiêm Xuân 2024.

Tăng cường công tác quản lý thức ăn chăn nuôi, giống vật nuôi tại các địa phương đảm bảo chất lượng cung cấp cho người chăn nuôi trên địa bàn toàn huyện; tiếp tục thực hiện công tác tiêm phòng vắc xin các loại cho đàn vật nuôi theo kế hoạch đề ra; Triển khai thực hiện tốt các đợt phun khử trùng tiêu độc chuồng trại chăn nuôi năm 2023. Thực hiện nghiêm công tác kiểm tra vệ sinh thú y trên địa bàn toàn huyện; Chủ động kiểm soát theo dõi để phát hiện dịch bệnh, sớm có biện pháp chủ động phòng trừ kịp thời không để lây lan ra diện rộng.

Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến, bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản, nghiêm cấm việc đánh bắt thuỷ sản bằng chất nổ, hoá chất và xung điện; thực hiện tốt công tác nuôi thả cá  đạt diện tích 360,9 ha và khác thác đạt kế hoạch theo kế hoạch đề ra. Phấn đấu cả năm thực hiện bảo vệ  9.434 ha,  trồng rừng sau khai thác trên 500 ha, duy trì ổn định tỷ lệ độ che phủ rừng 42%. Duy trì thường xuyên công tác thường trực phòng chống thiên tai, xử lý các tình huống sự cố nhanh chóng kịp thời, hiệu quả; tích cực phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Xây dựng kế hoạch và đôn đốc tổ chức thực hiện chiến dịch toàn dân làm thủy lợi đợt 2  năm 2023. Tăng cường kiểm tra các công trình sau lũ; xây dựng kế hoạch tu bổ, sửa chữa các công trình thủy lợi, đê điều....bị ảnh hưởng do mưa bão.