DetailController

Tiềm năng phát triển

Ứng dụng khoa học - công nghệ: Điểm đột phá cho phát triển Tây Bắc

11/07/2012 00:00
Chương trình khoa học công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước nhằm xây dựng luận cứ khoa học, mô hình và giải pháp phục vụ sự nghiệp phát triển vùng Tây Bắc sẽ tạo nền tảng, đòn bẩy mạnh mẽ cho chiến lược phát triển bền vững vùng.
Hình minh họa

Chiều 10/7, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Tây Bắc tổ chức Hội nghị phối hợp nghiên cứu, ứng dụng khoa học- công nghệ phát triển bền vững vùng Tây Bắc. Ông Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc chủ trì Hội nghị

Vùng Tây Bắc gồm 12 tỉnh (Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Phú Thọ, Tuyên Quang) và 21 huyện phía Tây của hai tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của cả nước.

Tây Bắc có vai trò quyết định sinh thái của cả vùng Bắc Bộ, có tiềm năng lợi thế về nông, lâm nghiệp, thủy điện, khoáng sản, du lịch và kinh tế cửa khẩu, đồng thời cũng là vùng có nhiều đồng bào dân tộc sinh sống, gắn bó lâu đời, là căn cứ địa cách mạng của các cuộc kháng chiến.

Do vậy, xây dựng vùng Tây Bắc vững mạnh vừa là nguyện vọng của đồng bào các dân tộc trong vùng, vừa là nhiệm vụ quan trọng đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh lâu dài của đất nước.

Trong những năm qua, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, các cấp ủy Đảng, chính quyền, nhân dân các dân tộc trong vùng đã phấn đấu đạt được nhiều thành quả trong xây dựng và phát triển kinh tế- xã hội. Tuy nhiên, các tỉnh Tây Bắc còn nhiều khó khăn, kinh tế còn chậm phát triển và vẫn là một trong những vùng nghèo nhất trong cả nước. Đến nay, đã có khá nhiều công trình nghiên cứu khoa học, các dự án điều tra cơ bản hoặc chuyển giao công nghệ được tổ chức triển khai trên địa bàn Tây Bắc hoặc có liên quan đến Tây Bắc. Song, chưa có một chương trình nghiên cứu tổng thể, toàn diện về vùng Tây Bắc với tầm nhìn chiến lược mang tính đột phá, tiếp cận và giải quyết các vấn đề của vùng theo quan điểm phát triển bền vững, tương xứng với vai trò, vị trí, tiềm năng to lớn của vùng trong chiến lược phát triển của đất nước

Một trong những vấn đề lớn được đặt ra để phát triển bền vững Tây Bắc là cải thiện chất lượng nguồn nhân lực, hạ tầng giao thông và phát huy lợi thế của vùng.

Qua thảo luận, các bộ ngành đều nhất trí về tính cấp thiết và ủng hộ mạnh mẽ chủ trương xây dựng Chương trình khoa học công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước nhằm xây dựng luận cứ khoa học, mô hình và giải pháp phục vụ sự nghiệp phát triển vùng Tây Bắc. Từ đó, tạo nền tảng, đòn bẩy tri thức - công nghệ - văn hóa - xã hội mạnh mẽ cho chiến lược phát triển bền vững vùng Tây Bắc

Việc tổ chức triển khai một chương trình khoa học công nghệ trọng điểm cấp nhà nước về vùng Tây Bắc như đề xuất của Đại học Quốc gia Hà Nội và Ban Chỉ đạo Tây Bắc là hết sức cần thiết, có ý nghĩa quan trọng về nhiều phương diện, nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn của sự nghiệp phát triển bền vững vùng Tây Bắc và của cả nước.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Tây Bắc là vùng có truyền thống cách mạng, có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, song vẫn là vùng khó khăn nhất cả nước. Đầu tư khoa học công nghệ phát triển Tây Bắc là cần thiết, đặc biệt rất cần một đề tài cấp nhà nước về khoa học công nghệ, có quy mô lớn, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan các viên nghiên cứu, các nhà khoa học khi thực hiện.

Phó Thủ tướng yêu cầu, việc xây dựng đề cương nghiên cứu cần làm rõ mục tiêu, nội dung chương trình, các nhóm, các mô hình triển khai áp dụng có hiệu quả trong đời sống. Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đồng ý giao cho Đại học Quốc gia Hà Nội là cơ quan chủ trì thực hiện Đề án khoa học quan trọng này, các cơ quan phối hợp là Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam, Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, Đại học Thái Nguyên… Thời gian thực hiện đề án trong giai đoạn 2013-2015.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lưu ý cần xây dựng chương trình không trùng lặp với các chương trình khác, Đại học Quốc gia Hà Nội chú trọng xây dựng chương trình thiết thực, hiệu quả để áp dụng trong thực tiễn đời sống của đồng bào vùng Tây Bắc.