DetailController

Giáo dục

Tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông năm học 2024-2025

04/05/2024 16:30
Ngày 03/5/2024, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) ban hành Hướng dẫn số 1216/HD/SGD&ĐT-TrH về tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024-2025.

Theo đó, Sở GD&ĐT hướng dẫn công tác tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, cụ thể như sau:

Tổ chức 1 đợt thi tuyển sinh vào các trường THPT, trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ, trường Phổ thông Dân tộc nội trú (PT DTNT) THPT và các trường PT DTNT THCS&THPT năm học 2024-2025.

Phương thức tuyển sinh: Đối với trường THPT công lập: thực hiện theo phương thức thi tuyển; đối với trường THPT tư thục: thực hiện theo phương thức xét tuyển.

Học sinh dự thi vào các trường THPT, trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ, trường PT DTNT THPT và các trường PT DTNT THCS&THPT phải thi các môn thi chung là Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (sau đây gọi là các môn thi chung) cùng đề thi, cùng lịch thi. Học sinh dự thi vào trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ ngoài thi các môn thi chung phải thi các môn thi chuyên của lớp chuyên đã đăng ký. Học sinh dự thi vào các lớp chất lượng cao trường PT DTNT THPT ngoài các môn thi chung phải thi các môn thi chất lượng cao của lớp chất lượng cao đã đăng ký.

Thời gian, lịch thi tuyển sinh: ngày 06-08/6/2024.

Học sinh có thể đồng thời được đăng ký dự thi vào trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ, trường PT DTNT THPT và được xét nguyện vọng vào 01 trường PT DTNT THCS&THPT, 01 trường THPT. Các nguyện vọng dự thi hoặc đăng ký xét tuyển phải không trùng lịch thi, đúng đối tượng và đủ điều kiện đăng ký dự tuyển. Học sinh dự thi vào các lớp chuyên trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ được lấy kết quả thi các môn thi chung để đăng ký xét tuyển vào lớp phổ thông trường PT DTNT THPT (nếu đúng đối tượng và đủ điều kiện xét tuyển). Học sinh dự thi vào các lớp chất lượng cao của trường PT DTNT THPT được lấy kết quả thi các môn thi chung để đăng ký xét tuyển vào lớp phổ thông của trường PT DTNT THPT. Học sinh không trúng tuyển vào trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ, trường PT DTNT THPT được lấy kết quả thi các môn thi chung để đămg ký xét tuyển vào 01 trường PT DTNT THCS&THPT (nếu đúng đối tượng và đủ điều kiện xét tuyển) và 01 trường THPT. Khi có kết quả trúng tuyển vào trường nào, học sinh phải rút hồ sơ và nộp về trường đó.

Các nguyện vọng xếp liên tục từ nguyện vọng 1 (nguyện vọng được ưu tiên cao nhất) đến nguyện vọng cuối cùng (nguyện vọng được ưu tiên thấp nhất). Thứ tự ưu tiên xét tuyển từ nguyện vọng 1 lần lượt đến nguyện vọng cuối cùng và được quy định như sau: Xét đỗ các lớp chuyên trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ và các lớp chất lượng cao trường PT DTNT THPT; xét đỗ lớp phổ thông trường PT DTNT THPT; xét đỗ vào các trường PT DTNT THCS&THPT; xét đỗ vào các trường THPT.

Đối với trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ, tuyển các lớp chuyên, gồm các môn chuyên: Toán, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Tin học, Ngữ văn, Địa lý, Lịch sử, Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc. Điểm trung bình cả năm lớp 9 của môn học đăng ký dự thi  môn chuyên đạt từ 7,0 trở lên. Riêng các môn: Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, tiếng Anh thì các môn học này phải đạt điểm trung bình cả năm lớp 9 từ 8,0 trở lên. Điều kiện dự tuyển, xếp loại cả năm học lớp 9 có hạnh kiểm và học lực được xếp từ loại Khá trở lên; xếp loại tốt nghiệp THCS từ Khá trở lên.

Đối với trường PT DTNT THPT, tuyển sinh các lớp hệ phổ thông và các lớp chất lượng cao Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh. Đối tượng tuyển sinh là học sinh người dân tộc thiểu số mà bản thân và cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ thường trú từ 36 tháng liên tục trở lên tính đến ngày nộp hồ sơ tuyển sinh. Học sinh có điểm tổng kết cả năm lớp 9 môn Toán đối với học sinh thi vào lớp chất lượng cao Toán, môn Ngữ văn đối với lớp chất lượng cao Ngữ văn, môn tiếng Anh đối với lớp chất lượng cao tiếng Anh từ  6,5 trở lên. Điều kiện dự tuyển, xếp loại cả năm học lớp 9 có hạnh kiểm đạt từ loại Khá trở lên, học lực từ Trung bình trở lên.

Đối với các trường PT DTNT THCS&THPT, đối tượng tuyển sinh là học sinh người dân tộc thiểu số mà bản thân và cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ thường trú từ 36 tháng liên tục trở lên tính đến ngày nộp hồ sơ tuyển sinh. Điều kiện dự tuyển, xếp loại cả năm học lớp 9 có hạnh kiểm đạt từ loại Khá trở lên, học lực từ Trung bình trở lên./.