DetailController

Trồng trọt

Trong tháng 02: Toàn tỉnh đã trồng được trên 360ha ha rừng trồng tập trung và gần 10 nghìn cây phân tán

20/02/2024 10:49
Theo báo cáo của Ngành Nông nghiệp và PTNT, trong tháng 02/2024, thực hiện công tác bảo vệ và phát triển rừng, các địa phương đã tăng cường trực phòng cháy, chữa cháy rừng, đảm bảo quân số thường trực, chuẩn bị máy móc, thiết bị, phương tiện, nhân lực sẵn sàng ứng cứu khi có cháy rừng xảy ra. Trong tháng trên địa bàn tỉnh không xảy ra cháy rừng, không có các điểm nóng về phá rừng, khai thác rừng, vận chuyển lâm sản trái phép, an ninh rừng được giữ vững.
Từ đầu năm tới nay, các cơ quan, đơn vị đã phối hợp tổ chức thực hiện tốt các đợt trồng cây

Ngành tiếp tục theo dõi, quản lý tốt  442 cây trội các loại; 0,6 ha vườn cây đầu dòng; 2,4 ha vườn giống; 20,0 ha rừng giống chuyển hóa, các nguồn giống đều đảm bảo chất lượng cho thu hoạch vật liệu phục vụ sản xuất giống. Trong tháng toàn tỉnh sản xuất được 504.500 cây, tính đến nay đã sản xuất được 7.048.800 cây giống phục vụ kế hoạch trồng rừng. Đôn đốc các địa phương tổ chức thực hiện chỉ tiêu kế hoạch trồng rừng; kế hoạch trồng cây phân tán năm 2024, kế hoạch thực hiện Đề án trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025, dự án bảo vệ phát triển rừng tỉnh Hòa Bình. Trong tháng, toàn tỉnh đã trồng được 361,84 ha rừng trồng tập trung và 9.500 cây phân tán.  Trong tháng 02/2024 trên địa bàn tỉnh đã khai thác 623,64 ha rừng trồng tập trung, với khối lượng 57.700,3 m3 gỗ; khai thác cây phân tán được 1.336 m3 gỗ; 31.316,92 ste củi; 304.000 cây Tre, Bương, Luồng, Giang, Nứa; 96,9 tấn dược liệu; 10,2 tấn măng tươi; 170kg Mật ong rừng... Tổng thu nhập từ rừng của các tổ chức, hộ gia đình trên địa bàn toàn tỉnh ước đạt là 68.926,95 triệu đồng. Trong tháng, trên địa bàn tỉnh đã phát hiện và xử lý 03 vụ vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp; tịch thu 3,517 m3 gỗ tròn nhóm thông thường và 0,092 m3 gỗ xẻ nhóm IIA, số tiền nộp ngân sách Nhà nước là 9 triệu đồng./.