DetailController

Trồng trọt

Triển khai, thực hiện Phương án phòng, chống thiên tai trong mùa mưa lũ năm 2023 trên địa bàn tỉnh

05/05/2023 16:49
Ngày 5/5/2023, Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành Công văn số 1083/SNN-TL gửi các Sở, ban, ngành (thành viên Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh); Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố về việc triển khai thực hiện Phương án phòng chống thiên tai trong mùa mưa lũ năm 2023 và rà soát các điểm dân cư có nguy cơ sạt, trượt để đảm bảo tính mạng và tài sản của người dân trên địa bàn tỉnh.

Theo dự báo, năm 2023 thiên tai sẽ phức tạp hơn (nền nhiệt trung bình năm cao hơn, các cơn bão đổ bộ vào nước ta có xu hướng gia tăng hơn do ở giai đoạn chuyển giao giữa La Nina và El Nino). Để chủ động đối phó với tình hình thời tiết cực đoan cũng như triển khai có hiệu quả Quyết định số 843/QĐ-UBND ngày 25/4/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình, Sở Nông nghiệp và PTNT (cơ quan thường trực về Phòng chống thiên tai) đề nghị các Sở, ban, ngành (thành viên Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh), Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Hòa Bình thực hiện một số nội dung, nhiệm vụ trọng tâm.

Cụ thể: Khẩn trương xây dựng Phương án phòng chống thiên tai trong mùa mưa lũ năm 2023 của đơn vị mình theo phương châm 4 tại chỗ (chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; phương tiện, vật tư tại chỗ và hậu cần tại chỗ).

Khắc phục các công trình hạ tầng kỹ thuật hư hỏng, tuyên truyền phổ biến kiến thức về phòng tránh thiên tai, cắm biển cảnh báo các khu vực sạt lở và lũ quét; Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo.

Đối với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Hòa Bình triển khai thực hiện một số nội dung trọng tâm như: (1) Rà soát các điểm dân cư có nguy cơ sạt trượt để đảm bảo tính mạng và tài sản của người dân; (2) Chỉ đạo các xã, phường, thị trấn kiện toàn Ban Chỉ huy PCTT-TKCN và PTDS cấp xã, thành lập lực lượng xung kích và lực lượng dân quân tự vệ; (3) Chuẩn bị kế hoạch sơ tán dân và chằng chống nhà cửa, đảm bảo hậu cần và an ninh trật tự khi sơ tán dân; (4) Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các khu tái định cư./.