DetailController

Uỷ ban nhân dân Tỉnh

Triển khai nhiệm vụ công tác thống kê năm 2023

16/12/2022 00:00
Ngày 15/12, Cục Thống kê tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Dự và chỉ đạo hội nghị, có đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Tham dự, có lãnh đạo các sở, ngành chức năng.
Đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị

Năm 2022, ngành Thống kê tỉnh đã duy trì và phát huy tốt những thành tích đã đạt được, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Tích cực tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 1945 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình; tổng hợp số liệu đánh giá tình hình thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 3032 theo khung đánh giá tình hình thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Ngành Thống kê đã thực hiện 381/381 công việc được giao, đạt 100% kế hoạch, hoàn thành 98,48% kế hoạch công tác Tổng cục giao, xếp thứ 45/63 Cục Thống kê cả nước, tăng 3 bậc so với năm 2021. Cụ thể, ngành Thống kê tỉnh đã thực hiện 23 cuộc điều tra thường xuyên với 168 kỳ điều tra thuộc các lĩnh vực kinh tế, xã hội, trong đó: Lĩnh vực nông nghiệp có 7 cuộc điều tra với 15 kỳ điều tra; thương mại, dịch vụ 5 cuộc điều tra, với 41 kỳ điều tra; công nghiệp, xây dựng 4 cuộc điều tra, với 26 kỳ điều tra; 1 cuộc điều tra doanh nghiệp và 3 cuộc điều tra giá (60 kỳ điều tra). 

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham luận về các nhiệm vụ của ngành Thống kê, trong đó chỉ ra những khó khăn, hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và đóng góp phương hướng, nhiệm vụ thực hiện trong năm 2023 và những năm tiếp theo.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của ngành Thống kê tỉnh trong thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh, năm 2023 tiếp tục là năm đẩy mạnh thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và đặc biệt yêu cầu sử dụng thông tin thống kê ngày càng lớn của lãnh đạo Đảng, chính quyền các cấp và các đối tượng sử dụng thông tin khác. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: Toàn ngành Thống kê tỉnh cần tập trung bám sát kế hoạch công tác của Tổng cục Thống kê và nhiệm vụ chính trị của địa phương; phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành hữu quan triển khai xây dựng kế hoạch phổ biến thông tin thống kê trên địa bàn tỉnh. Duy trì thực hiện việc cung cấp số liệu thống kê, đảm bảo độ tin cậy, kịp thời, đầy đủ. Quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ công chức trong ngành để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời, có kế hoạch tập huấn chuyên môn nghiệp vụ thống kê cho cán bộ phụ trách công tác thông kê các sở, ngành, địa phương.

Nhân dịp này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tặng Bằng khen cho 1 tập thể có thành tích xuất sắc; Tổng cục Thống kê tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc năm 2022 cho 7 tập thể có thành tích xuất sắc./.