DetailController

Uỷ ban mặt trận tổ quốc Tỉnh

Tổng kết hoạt động Cụm thi đua 7 tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc năm 2022

23/11/2022 00:00
Ngày 22/11, tại tỉnh Hòa Bình, Cụm thi đua các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc - Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động của Cụm thi đua năm 2022. Đồng chí Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì Hội nghị. Cùng tham dự có đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hòa Bình và lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh trong Cụm thi đua: Hòa Bình, Phú Thọ, Tuyên Quang, Yên Bái, Bắc Giang, Thái Nguyên, Bắc Kạn.
7 tỉnh trong Cụm ký kết giao ước thi đua năm 2023

Báo cáo kết quả công tác Mặt trận năm 2022; nhiệm vụ trọng tâm của Cụm thi đua các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc năm 2023, ông Bùi Tiến Lực, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Hòa Bình, Cụm trưởng Cụm thi đua cho biết, năm 2022, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, cấp ủy, chính quyền địa phương, sự phối hợp có hiệu quả của các tổ chức thành viên, cùng với sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp Nhân dân, Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh trong Cụm thi đua đã thực hiện tốt Chương trình phối hợp thống nhất hành động, thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước gắn với phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước; tích cực đổi mới tổ chức bộ máy, nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, tập trung hướng mạnh về cơ sở, địa bàn dân cư đổi mới và sáng tạo, khắc phục những khó khăn và đạt được những kết quả nổi bật.

Các tỉnh trong Cụm thi đua đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng vững chắc Khối Đại đoàn kết toàn dân tộc; chung sức, đồng lòng thực hiện có hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phát triển kinh tế - xã hội, vừa phòng chống dịch Covid-19. Vận động nhân dân tham gia ủng hộ Quỹ phòng chống Covid-19 với tổng số tiền và hiện vật lên tới trên 15 tỷ đồng.

Trong đó, tỉnh Hòa Bình đã vận động, ủng hộ tiền mặt và hàng hóa được trên 5 tỷ đồng, đã hỗ trợ Bệnh viện tỉnh mua trang thiết bị y tế 2 tỷ đồng, hỗ trợ quà tết người khó khăn 411 triệu đồng; tỉnh Yên Bái tiếp nhận ủng hộ số tiền trên 4,1 tỷ đồng, phân bổ hỗ trợ số tiền trên 5,649 tỷ đồng; tỉnh Tuyên Quang đã vận động, tiếp nhận được trên 10 tỷ đồng tiền mặt và hàng hoá; tỉnh Bắc Kạn đã vận động được 334 triệu đồng, hàng hóa trị giá gần 30 triệu đồng, phối hợp thăm hỏi, hỗ trợ cơ sở y tế, hỗ trợ hộ nghèo bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, bệnh nhân bị f0 với số tiền hơn 834 triệu đồng; tỉnh Phú Thọ Đã trích từ Quỹ Cứu trợ, Quỹ phòng, chống Covid-19 của tỉnh 4,5 tỷ đồng hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu, nông thôn mới nâng cao được các tỉnh trong cụm tập trung triển khai với nhiều kết quả nổi bật trong vận động Nhân dân đồng thuận trong giải phóng mặt bằng, hiến đất, ngày công để triển khai các công trình dự án xây dựng nông thôn mới; chỉ đạo hướng dẫn, tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới; tiếp tục duy trì và nhân rộng hàng nghìn khu dân cư tự quản tại các địa bàn. Đến nay, 7 tỉnh trong Cụm đã có 505 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Các hoạt động vì người nghèo và vận động ủng hộ chương trình an sinh xã hội được Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh trong Cụm quan tâm triển khai thực hiện với tổng số tiền vận động xây dựng quỹ “Vì người nghèo” và các chương trình an sinh xã hội đạt 250 tỷ đồng, từ nguồn quỹ trên đã hỗ trợ xây mới và sửa chữa trên 2.722 căn nhà cho hộ nghèo, trị giá 47,42 tỷ đồng; kịp thời cứu trợ đột xuất, giúp đỡ hội viên về ngày công lao động, về vật chất, vốn, giống vật nuôi cây trồng nhằm giúp đỡ nhau phát triển sản xuất, tăng thu nhập, góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Trong đó tỉnh Hòa Bình có 113 tập thể và 68 cá nhân đăng ký, ủng hộ chương trình với tổng số tiền 73 tỷ đồng, chi hỗ trợ trên 19 tỷ đồng cho người nghèo và công tác an sinh xã hội trên địa bàn, chi hỗ trợ xây mới và sửa chữa 396 căn nhà trị giá gần 14 tỷ đồng; tỉnh Yên Bái vận động tiếp nhận trên 10 tỷ đồng, xây dựng làm mới và sửa chữa trên 102 nhà đại đoàn kết trị giá gần 5 tỷ đồng; tỉnh Bắc Giang năm 2022 đăng ký và tiếp nhận được trên 89,75 tỷ đồng ; đã hỗ trợ xây mới và sửa chữa 1.586 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo trị giá trên 34,9 tỷ đồng…

Năm 2022, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trong toàn cụm chủ trì tổ chức 242 cuộc giám sát, 168 hội nghị phản biện xã hội . Công tác giám sát, phản biện xã hội được Ủy ban MTTQ các tỉnh trong Cụm thi đua tăng cường triển khai thực hiện nền nếp, chất lượng, hiệu quả được nâng lên. Sau giám sát đều có báo cáo kết quả và kiến nghị cụ thể gửi các cơ quan có thẩm quyền xử lý. Bên cạnh đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các tỉnh phối hợp tham gia các đoàn giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh và các cơ quan, ban, ngành của tỉnh. Việc phát huy dân chủ ở cơ sở; tiếp công dân, tiếp nhận và phối hợp giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân tiếp tục được quan tâm thực hiện có hiệu quả. Định kỳ hàng tháng, Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh tham gia các buổi tiếp công dân của cấp ủy, chính quyền các tỉnh; Hướng dẫn, triển khai có hiệu quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng; hoạt động hòa giải ở cơ sở; việc thực hiện hương ước, quy ước; quy chế dân chủ ở cơ sở.

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã cùng thảo luận, chia sẻ những kinh nghiệm, những cách làm hay trong triển khai các chương trình hành động do MTTQ Việt Nam phát động; đồng thời đề xuất, kiến nghị những giải pháp hiệu quả nhằm phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam các cấp trong năm 2023 và những năm tiếp theo. Hội nghị cũng suy tôn Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ sẽ là Cụm trưởng Cụm thi đua các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc năm 2023.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thông tin tóm tắt tình hình KT-XH của Hòa Bình. Mong Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam tiếp tục quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn; MTTQ các tỉnh trong cụm phối hợp, trao đổi, chia sẻ để hoạt động của Ủy ban MTTQ tỉnh Hòa Bình ngày càng hiệu quả, thiết thực.

Đồng chí Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Ghi nhận và đánh giá cao những kết quả nổi bật của Cụm thi đua các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc trong năm 2022. Những kết quả này đã góp phần khẳng định vị thế, vai trò của MTTQ Việt Nam các cấp, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn các tỉnh. Để tiếp tục kế thừa và phát huy những kết quả đạt được trong năm 2022 và triển khai chương trình hành động trong năm 2023, Ủy ban MTTQ Việt Nam 7 tỉnh trong cụm cần tiếp tục chủ động xây dựng và triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ IX và nội dung Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam theo hướng bám sát kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và đối ngoại năm 2023 của mỗi địa phương. Từ đó, lựa chọn một số nhiệm vụ trọng tâm, phù hợp với thực tế để việc triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động hướng tới mục tiêu phục vụ nhân dân. Cùng với đó, Mặt trận các cấp cần chủ động đề xuất, phối hợp tổ chức các cuộc tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với các tầng lớp Nhân dân để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân; chủ động phối hợp, giải quyết các vụ việc phức tạp nảy sinh từ cơ sở. Đặc biệt cần phát huy hiệu quả vai trò của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng và phối hợp làm tốt công tác hòa giải từ cơ sở. Tiếp tục triển khai các hoạt động phòng, chống tham nhũng, tiêu cực phù hợp với điều kiện từng địa phương. Đồng thời, Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực cũng đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong cụm cần quan tâm củng cố, kiện toàn và phát huy vai trò của Hội đồng tư vấn, Tổ tư vấn, Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp, Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư... để tạo sức mạnh tổng hợp trong tham mưu và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ công tác đặt ra; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai nhiệm vụ.

Trước đó, chiều ngày 21/11, Cụm thi đua các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc tổ chức lễ bàn giao 2 nhà đại đoàn kết cho 2 hộ nghèo ở xóm Tiện, xã Thung Nai, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình. Đây là hoạt động ý nghĩa, thiết thực của 7 tỉnh trong cụm thi đua các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc và nằm trong chương trình tổng kết hoạt động năm 2022 của cụm./.