DetailController

Uỷ ban mặt trận tổ quốc Tỉnh

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Kim Bôi

10/03/2023 09:53
Ngày 9/3, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Kim Bôi về một số nội dung trọng tâm năm 2023. Tham gia cùng đoàn có đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV TỈnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường.
Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh phát biểu kết luận buổi làm việc.

Trong 3 tháng đầu năm, Ban Thường vụ Huyện ủy Kim Bôi đã tập trung lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ về xây dựng Đảng, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng. Trong đó, quan tâm thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên; kết nạp được 10 đảng viên đạt 4,7% kế hoạch năm. Tập trung xây dựng, nhân rộng mô hình “Dân vận khéo” nhất là trên lĩnh vực: Đền bù, hỗ trợ tái định cư và giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm. Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Hội Nông dân và Đại hội Công đoàn cấp cơ sở… Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo thu hoạch xong cây trồng vụ Đông, đẩy nhanh tiến độ sản xuất vụ Chiêm xuân 2023, đạt 100% kế hoạch. Tổng thu ngân sách Nhà nước ước thực hiện 13.855 triệu đồng, đạt 8,59% dự toán tỉnh giao. Tổ chức lập 29 đồ án quy hoạch, hiện có 14 xã lập đồ án quy hoạch chung xã đến năm 2030.

Trên địa bàn huyện có 2 dự án trọng điểm của tỉnh, gồm: Dự án Đường liên kết vùng Hòa Bình- Hà Nội và cao tốc Sơn La (Hòa Bình- Mộc Châu) và Dự án Quần thể khu đô thị sinh thái, vui chơi, giải trí cao cấp và hệ thống cáp treo Cuối Hạ tại xã Kim Bôi và xã Cuối Hạ. Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo hệ thống chính trị làm tốt công tác tuyên truyền, vận động và triển khai giải phóng mặt bằng 2 dự án. Đối với Dự án Quần thể khu đô thị sinh thái, vui chơi giải trí cao cấp và hệ thống cáp treo Cuối Hạ, đã thực hiện kiểm đếm sơ bộ về đất và tài sản trên đất đối với diện tích đất nông nghiệp của 800/920 hộ bị ảnh hưởng, đạt 87%. Qua kiểm đếm sơ bộ có khoảng 490 mộ nằm trong phạm vi ảnh hưởng của dự án phải di dời.

Tại buổi làm việc, Ban Thường vụ Huyện ủy Kim Bôi đã báo cáo Đoàn công tác một số khó khăn, vướng mắc trong công tác lập, quản lý, quy hoạch xây dựng trên địa bàn. Qua đó, huyện đề xuất bãi bỏ Đồ án Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Bo và vùng phụ cận huyện Kim Bôi đến năm 2035; đồng thời cho phép Ủy ban nhân dân huyện lập Quy hoạch chung xây dựng đô thị Bo đến năm 2045; hướng dẫn cụ thể việc lập quy hoạch chi tiết điểm dân cư nông thôn để huyện có căn cứ triển khai thực hiện; có văn bản chấp thuận cho phép chuyển mục đích sử dụng đối với diện tích đất trồng lúa; xem xét điều chỉnh lại bảng giá các loại đất nông nghiệp, giải quyết tình trạng có sự chênh lệch trong cùng nhóm đất nông nghiệp trong cùng một đơn vị hành chính.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh ghi nhận những kết quả bước đầu trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy Kim Bôi. Xác định năm 2023 có ý nghĩa quan trọng, là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, đồng chí Phó Bí thư Thường trực yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy rà soát các mục tiêu, chỉ tiêu để tiến hành sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng. Tập trung chỉ đạo tốt Đại hội Nông dân và Đại hội Công đoàn. Chú trọng công tác xây dựng tổ chức Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng. Triển khai, thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát theo Chương trình kiểm tra, giám sát của cáp ủy và Ủy ban kiểm tra Huyện ủy năm 2023. Tiếp tục làm tốt công tác tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị- xã hội và Nhân dân, nhất là trong giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm, đảm bảo cho dự án được triển khai đúng tiến độ, tạo đà bứt phá cho huyện Kim Bôi./.

Trước đó, Đoàn công tác đã đi kiểm tra thực tế tại Dự án Quần thể khu đô thị sinh thái, vui chơi, giải trí cao cấp và hệ thống cáp treo Cuối Hạ tại xã Kim Bôi và xã Cuối Hạ./.

Đoàn công tác đã đi kiểm tra thực tế tại Dự án Quần thể khu đô thị sinh thái, vui chơi, giải trí cao cấp và hệ thống cáp treo Cuối Hạ tại xã Kim Bôi và xã Cuối Hạ.