DetailController

Trồng trọt

Toàn tỉnh huy động được trên 344 nghìn ngày công thực hiện Chiến dịch toàn dân làm thuỷ lợi nội đồng đợt I năm 2023

12/05/2023 15:27
Thực hiện thực hiện chiến dịch toàn dân làm thuỷ lợi nội đồng đợt I năm 2023, các huyện, thành phố đã triển khai đồng loạt, nghiêm túc.
Huy động ngày công lao động, sức dân, thực hiện thắng lợi chiến dịch toàn dân làm thủy lợi hàng năm

Kết quả, đã thực hiện đào đắp được trên 308 nghìn m3 đất; phát dọn trên 1,5 triệu m2 kênh mương; kè đá xây được trên 6,3 nghìn m3. Tổng đã huy động được 344.916 công, với tổng kinh phí trên 24,1 tỷ đồng, đạt 102,8% so với kế hoạch.

Hàng năm, vào dịp tháng 4 và tháng 11, chiến dịch toàn dân làm thủy lợi lại được phát động, duy trì trở thành phong trào rộng khắp, huy động sức người, sức của vào thành quả sản xuất nông nghiệp. Phong trào được tổ chức và duy trì thực hiện từ nhiều năm nay đã góp phần đảm bảo nguồn nước tưới phục vụ sản xuất, làm nên thắng lợi vụ mùa. Nhận thức của người dân về công tác thủy lợi ngày càng được nâng cao, bằng ý thức tự giác và tinh thần trách nhiệm, bình quân mỗi hộ đóng góp 1 - 2 ngày công /đợt chiến dịch. Việc duy trì chiến dịch 2 đợt /năm góp phần tăng cường giải pháp đảm bảo chủ động nguồn nước, thúc đẩy phát triển sản xuất./.