DetailController

Giáo dục

Tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024

27/05/2024 16:30
Để Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình diễn ra trong các ngày 26, 27 và 28/6/2024 bảo đảm đúng kế hoạch, an toàn, khách quan, công bằng, đúng Quy chế và đạt hiệu quả cao, ngày 24/5, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 09/CT-UBND về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo chủ động tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Kỳ thi và triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức Kỳ thi theo đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo; dự báo những khó khăn, tình huống có thể xảy ra, phương án xử lý các tình huống trong quá trình tổ chức Kỳ thi. Ban hành các văn bản hướng dẫn và triển khai Kế hoạch tổ chức Kỳ thi; cung cấp chính xác, đầy đủ, kịp thời các quy định, thông tin cần thiết về Kỳ thi; quán triệt đầy đủ Quy chế thi đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, đặc biệt là học sinh lớp 12; giải đáp đầy đủ, kịp thời những băn khoăn, vướng mắc của thí sinh và người dân về những nội dung liên quan đến Kỳ thi. Chủ trì xây dựng phương án tổ chức Hội đồng thi tại tỉnh Hòa Bình; kiểm soát chặt chẽ tất cả các khâu, các bước trong quy trình tổ chức Kỳ thi theo quy định, bảo đảm an toàn, nghiêm túc, công bằng, khách quan, đúng quy chế ở tất cả các khâu; tuyệt đối bảo mật đề thi, không để xảy ra tình trạng gian lận trong Kỳ thi; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy chế thi, an ninh trật tự Kỳ thi; bố trí cán bộ, giáo viên có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất, năng lực làm nhiệm vụ coi thi, chấm thi, thanh tra thi. Chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố liên quan chuẩn bị các điều kiện thuận lợi trong quá trình tổ chức Kỳ thi trên địa bàn tỉnh Hòa Bình; bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cho Kỳ thi; bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; tạo điều kiện thuận lợi nhất về giao thông, đi lại cho thí sinh dự thi; không để thí sinh phải bỏ thi vì điều kiện khó khăn hoặc do yếu tố khách quan.

Ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng hệ thống phần mềm trong Kỳ thi do Bộ Giáo dục và Đào tạo cung cấp, đảm bảo thống nhất, tuyệt đối an toàn, thuận lợi trong quá trình tổ chức Kỳ thi. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục bố trí điểm thi, chuẩn bị tốt cơ sở vật chất và các điều kiện theo quy định, đảm bảo an ninh, an toàn để tổ chức Kỳ thi. Tập huấn về nghiệp vụ thi: Tổ chức thi, coi thi, chấm thi, thanh tra thi cho các lực lượng tham gia tổ chức Kỳ thi; quán triệt đầy đủ mục đích, yêu cầu và ý nghĩa của Kỳ thi, tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật khi làm nhiệm vụ; quy định cụ thể, chặt chẽ các quy trình thực hiện nghiệp vụ tổ chức thi, xác định rõ trách nhiệm của cá nhân, tập thể, gắn trách nhiệm của người đứng đầu các địa phương, đơn vị trong công tác chỉ đạo, tổ chức thi. Phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố đảm bảo các điều kiện an toàn trong quá trình tổ chức Kỳ thi, bố trí các Điểm thi của Hội đồng thi hợp lý, khoa học, tạo thuận lợi cho việc đi lại, ăn, nghỉ của thí sinh và phụ huynh học sinh. Tổ chức công tác thanh tra, kiểm tra tất cả các khâu của Kỳ thi, bảo đảm Kỳ thi được tổ chức an toàn, nghiêm túc, trung thực, khách quan, đúng quy định pháp luật; ngăn chặn hiệu quả, không để xảy ra tình trạng gian lận, tiêu cực, vi phạm quy chế, quy định của pháp luật. Cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí, truyền thông để thông tin kịp thời, đầy đủ, chính xác về Kỳ thi; tăng cường công tác truyền thông; chủ động phối hợp với các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình cung cấp thông tin kịp thời tạo niềm tin, sự đồng thuận của phụ huynh học sinh, nhân dân và toàn xã hội. Là đầu mối theo dõi việc thực hiện nhiệm vụ tổ chức Kỳ thi của các cơ quan, ban, ngành; thường xuyên tổng hợp tình hình, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Công an tỉnh phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo để tổ chức Kỳ thi bảo đảm an toàn, nghiêm túc. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tham gia, hỗ trợ về phương tiện, thiết bị và lực lượng trong các tình huống bất thường; hỗ trợ phòng, chống và khắc phục các hậu quả do tác động của thời tiết cực đoan, ảnh hưởng do mưa lũ. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan, đơn vị liên quan dự báo các tình huống an ninh mạng; dự kiến các biện pháp hỗ trợ kịp thời khi xảy ra sự cố liên quan đến bảo mật cơ sở dữ liệu của Kỳ thi. Chỉ đạo thực hiện các chế độ ưu tiên về thông tin liên lạc từ các điểm thi, chấm thi, điểm in sao đề thi đến Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh và từ Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh đến Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chỉ đạo các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh tuyên truyền, phổ biến kịp thời, đầy đủ, chính xác về Kỳ thi; kịp thời ngăn chặn những thông tin thất thiệt gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến tâm lý của thí sinh; cung cấp thông tin và diễn biến tình hình về Kỳ thi, tình hình dịch bệnh. Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo có các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý các trường hợp sử dụng công nghệ cao có mục đích gian lận trong kỳ thi. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các sở, ngành liên quan có phương án và chuẩn bị đầy đủ điều kiện cần thiết để tổ chức tốt Kỳ thi. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các ngành liên quan ở địa phương phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi, bảo đảm an toàn tại địa phương có điểm tổ chức Kỳ thi; cung cấp điện nước ổn định, đảm bảo công tác y tế, vệ sinh an toàn thực phẩm; có phương án xử lý cụ thể các tình huống về dịch bệnh và thiên tai; có phương án phân luồng giao thông, tránh ùn tắc do tập trung đông người trước và sau buổi thi tại cổng trường và tuyến giao thông lân cận; hỗ trợ thí sinh đi đến điểm thi trong trường hợp mưu lũ, chia cắt. Tăng cường công tác vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ, giúp đỡ thí sinh khuyết tật, các thí sinh là con em dân tộc thiểu số, gia đình chính sách, hộ nghèo, vùng sâu, vùng xa và thí sinh cư trú tại các vùng chịu ảnh hưởng thiên tai có đủ điều kiện tham dự Kỳ thi, không để thí sinh nào phải bỏ thi vì gặp khó khăn về kinh tế hay điều kiện phương tiện đi lại.../.