DetailController

Trồng trọt

Tình hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh trong tháng 4

19/04/2024 17:03
Trong tháng 4, Sở Nông nghiệp & PTNT đã tích cực, chủ động trong chỉ đạo, tổ chức sản xuất mùa vụ; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, đôn đốc các địa phương chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh trên các loại cây trồng, tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi và thủy sản nuôi. Nhìn chung trong tháng 4 tình hình sản xuất trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản và lâm nghiệp được duy trì ổn định.

Về trồng trọt, tới nay toàn tỉnh đã thực hiện gieo trồng vụ Xuân đạt trên 49 nghìn ha, đạt 79% kế hoạch. Hiện các địa phương đang tập trung chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh kịp thời, do đó các loại cây trồng sinh trưởng phát triển khá: cây ăn quả có múi phát triển thân lá (vườn kiến thiết), phát triển quả (vườn kinh doanh); cây lúa trà sớm ôm đòng - đòng già - trỗ, trà chính vụ phân hóa đòng - ôm đòng, trà muộn đẻ nhánh rộ - cuối đẻ nhánh; cây ngô đại trà 5-9 lá, diện tích trà sớm đang xoáy nõn - trỗ cờ; cây lạc phát triển thân cành - đâm tia; ... sâu bệnh hại ở mức độ trung bình-nhẹ.

Tình hình đàn vật nuôi ổn định; Sở đã ban hành văn bản và chỉ đạo kịp thời phối hợp với các huyện, thành phố triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh nên gia súc, gia cầm trong tuổi sản xuất không bị ảnh hưởng, tiếp tục góp phần ổn định sản xuất, đảm bảo nguồn cung thực phẩm. Số lượng gia súc, gia cầm theo thống kê tổng đàn trâu hiện nay là 107.998 con so với cùng kỳ năm trước bằng 95,15%; đàn bò hiện nay là 92.187 con so với cùng kỳ bằng 102,93%; đàn lợn hiện nay là 484.178 con so với cùng bằng 104,85%; tổng đàn gia cầm hiện nay là 9.026 nghìn con so với cùng kỳ bằng 102,59%.

Ngành Nông nghiệp và các địa phương đã triển khai kịp thời Tháng vệ sinh, tiêu độc khử trùng môi trường nuôi theo quy định. Bệnh Dịch tả lợn Châu Phi: Trong tháng không phát sinh thêm ổ dịch bệnh DTLCP mới trên đàn lợn, hiện tại còn 04 ổ dịch bệnh DTLCP tại huyện Yên Thủy; các địa phương tiếp tục triển khai các biện pháp chống dịch theo quy định. Bệnh Dịch Lở mồm Long móng: Trong tháng không có ổ dịch bệnh LMLM nào công bố mới. Có 08 ổ dịch nghi mắc LMLM tại huyện Tân Lạc và huyện Mai Châu, hiện nay địa phương không công bố dịch, đã triển khai các biện pháp chống dịch và kiểm soát kịp thời không để lây lan.

Tình hình sản xuất thủy sản ổn định, không có ổ dịch lớn xảy ra. Duy trì diện tích nuôi cá ao, nuôi cá ruộng là 2.695 ha (nuôi kết hợp ở các hồ thủy lợi 1,2 nghìn ha), số lồng nuôi cá 4.900 lồng; sản lượng nuôi trồng tháng 4 ước đạt: 827 tấn, luỹ kế năm 2024 ước đạt 3.299 tấn, đạt 34,36% kế hoạch giao. Sản lượng cá giống tháng 4 ước đạt 11 triệu con giống con các loại, lũy kế năm 2024 ước đạt 38 triệu con đạt 19% kế hoạch năm, trong đó chủ yếu là các cơ sở sản xuất, ương dưỡng cá bột, cá hương, cá giống gồm các loài cá truyền thống và một số loài đặc sản như: Cá Chiên, Lăng, Tầm, Bỗng...phục vụ cho sản xuất; khai thác thủy sản: Diễn ra chủ yếu là trên hồ thủy điện sông Đà và các sông suối lớn, hồ, đập, phương tiện, ngư cụ khai thác gồm thuyền các loại 1.480 chiếc, lưới các loại 1.250 chiếc và 445 cái vó đèn, đối tượng khai thác là các loại cá như: cá vền, ngão, tép dầu và tôm sông. Sản lượng khai thác thủy sản tháng 4 ước đạt 169 tấn, lũy kế năm 2024 ước đạt 757 tấn đạt 31,54% kế hoạch đề ra.

Tăng cường trực phòng cháy, chữa cháy rừng, đảm bảo quân số thường trực, chuẩn bị máy móc, thiết bị, phương tiện, nhân lực sẵn sàng ứng cứu khi có cháy rừng xảy ra. Trong tháng trên địa bàn tỉnh không xảy ra cháy rừng, không có các điểm nóng về phá rừng, khai thác rừng, vận chuyển lâm sản trái phép, an ninh rừng được giữ vững. Trong tháng trên địa bàn tỉnh đã sản xuất được được 4.672.500 cây, lũy kế đến nay đã sản xuất được 8.577.200 cây giống phục vụ trồng rừng (đạt 54% kế hoạch). Đôn đốc các địa phương tổ chức thực hiện chỉ tiêu kế hoạch trồng rừng; kế hoạch trồng cây phân tán năm 2024, kế hoạch thực hiện Đề án trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025, dự án bảo vệ phát triển rừng tỉnh Hòa Bình. Trong tháng toàn tỉnh đã trồng được 1.558,58 ha rừng trồng tập trung và 148.717 cây phân tán, tính đến nay đã trồng rừng tập trung 2.692 ha/5.550 ha đạt 48,5% kế hoạch; trồng cây phân tán 342.804 cây/906.200 cây đạt 37,8% kế hoạch. Trong tháng, trên địa bàn toàn tỉnh đã phát hiện và xử lý 07 vụ vi phạm hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp (06 vụ tại Tân Lạc, 01 vụ tại Đà Bắc); tịch thu 02 cưa xăng, số tiền xử phạt 51 triệu đồng.

Trong tháng 5, ngành Nông nghiệp tiếp tục đôn đốc các địa phương tập trung chăm sóc, phòng trừ các loại sâu, bệnh trên các loại cây trồng. Hướng dẫn, chỉ đạo người dân tập trung chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh trên các loại cây trồng vụ Xuân. Chủ động công tác điều tra phát hiện sinh vật hại cây trồng để dự báo sớm, hướng dẫn cơ sở và người nông dân áp dụng biện pháp quản lý phù hợp với từng đối tượng gây hại chính. Tập trung đẩy mạnh sản xuất; chủ động phòng chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi, tập trung xử lý dứt điểm các ổ dịch, không để phát sinh ổ dịch mới. Triển khai thực hiện nghiêm công tác phòng, chống bệnh Dại trên địa bàn tỉnh. Tăng cường công tác quản lý kiểm dịch, kiểm soát vận chuyển động vật, sản phẩm động vật; tổ chức ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp mua, bán, giết mổ, tiêu thụ động vật mắc bệnh, động vật, sản phẩm động vật nhập lậu, nghi nhập lậu trái phép từ các địa phương khác vào địa bàn.Tổ chức thực hiện việc kiểm tra, kiểm soát hoạt động nuôi trồng, khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh, bảo đảm an toàn thực phẩm, bảo vệ thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm cá, tôm Sông Đà - Hòa Bình. Nắm bắt tình hình hoạt động khai thác thủy sản, tăng cường bảo vệ, tái tạo nguồn lợi thủy sản, nghiêm cấm các hoạt động khai thác mang tính hủy diệt.

Đôn đốc các địa phương có biện pháp quản lý chặt chẽ các nguồn nước, hồ chứa, chủ động thực hiện điều tiết nước tưới hợp lý, tiết kiệm phục vụ sản xuất, sinh hoạt. Thực hiện công tác phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh theo quy định, tổng hợp thiệt hại do thiên tai gây ra (nếu có). Tiếp tục quản lý, bảo vệ tốt diện tích rừng hiện có. Duy trì công tác trực phòng chống cháy rừng. Đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn các địa phương thực hiện công tác theo dõi diễn biến rừng; theo dõi thu nhập trên đất lâm nghiệp các huyện, thành phố. Tăng cường công tác giám sát an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh…/.