DetailController

Uỷ ban nhân dân Tỉnh

Tập huấn kiến thức và kỹ năng cần thiết cho hoạt động giám sát của đại biểu dân cử người dân tộc thiểu số

14/12/2022 00:00
Trong 02 ngày 13-14/12, tại Hòa Bình, Hội đồng dân tộc Quốc hội phối hợp với UBND tỉnh Hòa Bình tổ chức Hội nghị Tập huấn kiến thức và kỹ năng cần thiết cho hoạt động giám sát của đại biểu dân cử người dân tộc thiểu số. Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Nguyễn Lâm Thành, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quàng Văn Hương đồng chủ trì hội nghị. Về phía tỉnh Hòa Bình, các đồng chí: Nguyễn Thị Cẩm Phương, UV BTV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Hoàng Đức Chính, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã tới dự.
Toàn cảnh hội nghị tập huấn

Tại hội nghị tập huấn, các đại biểu đã được nghe đại diện Uỷ ban Xã hội, Uỷ ban Kinh tế và nhóm chuyên gia của Hội đồng Dân tộc/ các địa phương trình bày các nội dung về: Tổng quan về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025; Tổng quan về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025; Những thuận lợi và khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, thực hiện Chương trình MTQG; Tập huấn một số kỹ năng thu thập thông tin, phân tích, đánh giá chính sách trong hoạt động giám sát; Trao đổi, thảo luận về chuyên đề một số vấn đề trong phân định địa bàn, phạm vi, đối tượng thực hiện các Chương trình MTQG; Thảo luận, giải đáp và làm rõ hơn những nội dung trong kế hoạch và đề cương giám sát các Chương trình MTQG.

Năm 2023, Quốc hội sẽ tiến hành giám sát chuyên đề “việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030”. Đây là lần đầu tiên Quốc hội giám sát tổng hợp cả 3 Chương trình mục tiêu quốc gia và các Chương trình này đều đang trong quá trình thực hiện. Do vậy, chuyên đề giám sát này đặt ra những yêu cầu mới đối với nội dung và phương thức tiến hành giám sát. Chuyên đề giám sát của Quốc hội sẽ tập trung đánh giá chính sách, pháp luật, cơ chế quản lý, điều hành từ Trung ương xuống địa phương, qua đó làm rõ trách nhiệm của Trung ương, địa phương trong việc triển khai thực hiện; đánh giá tác động, hiệu quả của việc triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia. Việc triển khai hội nghị tập huấn nhằm thông tin về tiến độ, kết quả thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia đến năm 2022, những vướng mắc, tồn tại trong quá trình thực hiện; đồng thời cung cấp kỹ năng thu thập thông tin, phân tích, đánh giá chính sách trong tổ chức hoạt động giám sát, mục đích, yêu cầu và kế hoạch thực hiện giám sát tối cao của Quốc hội trong năm 2023./.