DetailController

Quy hoạch xây dựng

Phát triển các KCN theo quy hoạch bền vững

05/05/2010 00:00

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh, mới đây, Ban quản lý các KCN tỉnh đã công bố quy hoạch phát triển các KCN tỉnh Hòa Bình đến năm 2020. Đây sẽ là những cơ sở quan trọng để giải quyết những vấn đề khó khăn về nguồn lực đầu tư hạ tầng, thực hiện mục tiêu phát triển công nghiệp bền vững của tỉnh, phấn đấu đến năm 2020 tỉnh cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp.

Ông Dương Như Rụ, Phó trưởng Ban Quản lý các KCN tỉnh cho biết: Đối với điều kiện còn nhiều khó khăn của tỉnh, để phát triển công nghiệp cần giải quyết những vấn đề về quy hoạch, đầu tư hạ tầng, cải cách hành chính và nguồn nhân lực. Tỉnh đang khởi động những phần việc quan trọng để thực hiện mục tiêu phát triển công nghiệp bền vững. Quy hoạch phát triển các KCN nhằm bảo đảm thực hiện tiêu tận dụng và khai thác các cơ hội, tiềm năng, lợi thế của tỉnh cho phát triển công nghiệp. Hình thành các cơ sở, căn cứ cho việc hoạch định phát triển công nghiệp trên địa bàn có quy mô phù hợp theo từng giai đoạn nhằm định hướng quỹ đất, đầu tư cơ sở hạ tầng có trọng tâm, trọng điểm. Tăng cường thu hút các nguồn lực về vốn, công nghệ, phát triển công nghiệp gắn với thị trường, vùng nguyên liệu, lao động, giải quyết các vấn đề ô nhiễm môi trường.

 
Dự kiến tổng mức đầu tư các KCN đến năm 2020 của tỉnh là 6.230 tỷ đồng bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước và các nguồn vốn khác, trong đó vốn đầu tư cho các KCN là 5.575 tỷ đồng, vốn đầu tư cho các cụm công nghiệp 655 tỷ đồng. Quy hoạch phát triển các KCN cụ thể: KCN Lương Sơn tổng diện tích 230 ha  tại thị trấn Lương Sơn và xã Hòa Sơn; KCN Bờ trái Sông Đà diện tích 86,37 ha tại phường Hữu Nghị, thành phố Hòa Bình; KCN Yên Quang diện tích 195 ha tại xã Yên Quang; KCN Mông Hóa tổng diện tích 200 ha tại xã Mông Hóa, Kỳ Sơn; KCN Thanh Hà diện tích 300 ha tại thị trấn Thanh Hà, Lạc Thủy; KCN Nam Lương Sơn, diện tích 200 ha, tại xã Trung Sơn, Lương Sơn; KCN Nhuận Trạch 200 ha tại xã Nhuận Trạch, Lương Sơn; KCN Lạc Thịnh 200 ha tại xã Lạc Thịnh, Yên Thủy. Các cụm công nghiệp đã thành lập và dự kiến thành lập là: CCN Đà Bắc 40 ha, CNN Khoan U, Lạc Sơn 37 ha; KCN Thái Bình 10 ha, Phú Minh 40 ha, Thung Nai 60 ha, Phong Phú, Mỹ Hòa 80 ha, Dũng Phong 50 ha, Mai Hạ 20 ha.
 
Quy hoạch phát triển các KCN có 2 loại quy hoạch: Quy hoạch chung là quy hoạch phát triển các KCN đến năm 2020 đã được UBND tỉnh phê duyệt; quy hoạch chi tiết các KCN, bao gồm quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 và 1/2000. Hiện nay đã công bố quy hoạch chung và phân kỳ đầu tư hợp lý. Hiện nay, tất cả các KCN đều đã có những nhà đầu tư hạ tầng đủ năng lực đăng ký đầu tư hạ tầng kỹ thuật các KCN. BQL các KCN tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh lựa chọn được các nhà đầu tư có đủ năng lực, bao gồm: Công ty Sông Đà - Thăng Long đăng ký đầu tư KCN Bờ trái Sông Đà; Công ty Co Ma 18 đầu tư Nhuận Trạch; Tổng Công ty xây dựng Sông Đà đầu tư tại Mông Hóa; Công ty CP đầu tư khu đô thị và công nghiệp Việt Nam đầu tư KCN Yên Quang; Công ty An Thịnh đầu tư tại KCN Lương Sơn. Đến nay đã triển khai lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 các KCN Lương Sơn và Bờ trái Sông Đà và đã có doanh nghiệp đi vào hoạt động.
 
Đối với các KCN đã có các dự án đầu tư, sản xuất kinh doanh, BQL đang phối hợp rà soát các doanh nghiệp đầu tư vào các KCN tỉnh, đặc biệt chú trọng việc quản lý và sử dụng đất đai, sản xuất kinh doanh của các DN. KCN Bờ trái sông Đà có 16 doanh nghiệp hoạt động, đang tiến hành đầu tư hạ tầng, xây dựng đường trục nối từ đường Hữu Nghị - Nguyễn Văn Trỗi lên đường đập thủy điện Hòa Bình. KCN Lương Sơn đã hoàn thành đầu tư hạ tầng giai đoạnh 1 và có một số nhà đầu tư đang hoạt động sản xuất kinh doanh. Công ty CP Bất động sản An Thịnh đang đầu tư hạ tầng giai đoạn II và đã hoàn thành trạm xử lý nước thải là một trong số ít khu công nghiệp trên toàn quốc có trạm xử lý nước thải đi vào hoạt động, giải quyết các vấn đề về môi trường, phát triển công nghiệp bền vững. Các KCN đang lập quy hoạch chi tiết, bao gồm: Yên Quang, Mông Hóa, Nhuận Trạch, Nam Lương Sơn và Thanh Hà. Đối với KCN Lạc Thịnh đến năm 2011 sẽ tiến hành lập quy hoạch chi tiết để thu hút nhà đầu tư hạ tầng. Nét mới trong công tác lập quy hoạch sẽ xác định rõ quỹ đất dành xây dựng nhà ở công nhân, quy mô diện tích xây dựng tái định cư cho người dân diện giải phóng mặt bằng.
 
 
BQL các KCN tỉnh đang phối hợp chặt chẽ với địa phương và các ngành chức năng thực hiện công bố công khai quy hoạch, xây dựng phương án đầu tư hạ tầng kết nối và đồng bộ với hạ tầng khu vực xung quanh. Đồng thời, tính toán triển khai các dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư án như: cung cấp các dịch vụ ngân hàng, giao thông, thông tin, hải quan, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho việc cấp giấy chứng nhận đầu tư, giấy phép xây dựng, thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường các dự án đầu tư tại các KCN.