DetailController

Quy hoạch xây dựng

Điều chỉnh địa giới thành phố Hòa Bình

25/12/2009 00:00

Thủ tường Chính phủ vừa có quyết định số 31/NQ-CP điều chỉnh địa giới hành chính một số huyện và thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

Bản đồ hành chính tỉnh Hòa Bình

Theo đó, điều chỉnh toàn bộ 1.508,23 ha diện tích tự nhiên và 6.315 nhân khẩu của xã Trung Minh thuộc huyện Kỳ Sơn về thành phố Hòa Bình quản lý; toàn bộ 2.306,34 ha diện tích tự nhiên và 3.964 nhân khẩu của xã Yên Quang thuộc huyện Lương Sơn về huyện Kỳ Sơn quản lý.

Điều chỉnh 10.607,07 ha diện tích tự nhiên và 29.536 nhân khẩu của huyện Kim Bôi (bao gồm toàn bộ diện tích tự nhiên và nhân khẩu của 7 xã: Tân Thành, Cao Dương, Hợp Châu, Cao Thắng, Long Sơn, Thanh Lương và Hợp Thanh) về huyện Lương Sơn quản lý.

Toàn bộ thị trấn Thanh Hà và xã Thanh Nông (huyện Kim Bôi) gồm 2.585,6 ha diện tích tự nhiên và 7.250 nhân khẩu được điều chỉnh về huyện Lạc Thủy quản lý.

Điều chỉnh toàn bộ 4.351,68 ha diện tích tự nhiên và 2.272 nhân khẩu của xã Tân Dân thuộc huyện Đà Bắc về huyện Mai Châu quản lý.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính, huyện Kim Bôi có 28 đơn vị hành chính trực thuộc gồm 27 xã và 1 thị trấn; huyện Đà Bắc có 19 xã và 1 thị trấn. Tỉnh Hòa Bình có 11 đơn vị hành chính trực thuộc bao gồm 10 huyện và thành phố Hòa Bình.