DetailController

Quy hoạch xây dựng

Cao Phong- Hoàn thiện mạng lưới giao thông nông thôn

15/12/2009 00:00

(HBĐT) - Yên Thượng là xã vùng cao, diện đặc biệt khó khăn của huyện Lương Sơn, có 12 xóm, địa hình chia cắt, đến nay từ các chương trình dự án đầu tư xây dựng cơ bản tập trung, 134, giảm nghèo... đã góp phần làm thay đổi cơ bản điều kiện đi lại, nâng cao đời sống nhân dân.

Nhân dân Cao Phong tích cực tham gia làm đường giao thông nông thôn.