DetailController

Giáo dục

Phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình

28/05/2024 16:30
Ngày 28/5, Ban Chỉ đạo Thi Tốt nghiệp THPT ban hành Thông báo số 106/TB-BCĐ về Phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình.

Căn cứ Kế hoạch số 79/KH-UBND ngày 10/4/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình; Quyết định số 754/QĐ-UBND ngày 02/5/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc thành lập Ban chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình. Để tổ chức Kỳ thi đảm bảo nghiêm túc, an toàn, đúng quy chế, Ban chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 tại tỉnh Hoà Bình (Ban chỉ đạo thi) phân công nhiệm vụ cho các thành viên, cụ thể như sau:

Trưởng ban: Ông Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo kỳ thi: Phụ trách chung.

Các Phó trưởng ban gồm:

Bà Đinh Thị Hường, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo - Phó Trưởng ban Thường trực. Chỉ đạo việc chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, nhân sự cho các khâu tổ chức của kỳ thi; giải đáp kịp thời những vướng mắc của thí sinh và người dân về những vấn đề liên quan đến kỳ thi. Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành, cơ quan, đơn vị trong công tác tổ chức kỳ thi. Chỉ đạo cán bộ, giáo viên và học sinh chấp hành nghiêm túc các quy định hiện hành, không để phát sinh các tiêu cực trong kỳ thi.

Thành lập Hội đồng thi của tỉnh, các Ban của Hội đồng thi, quy định các đơn vị đăng ký dự thi, các Điểm thi; chỉ đạo, điều hành toàn bộ hoạt động của Hội đồng thi.

Chỉ đạo các trường Trung học phổ thông, các trường Phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở và trung học phổ thông, Trường Phổ thông liên cấp Sao Mai, Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh, các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (gọi chung là cơ sở giáo dục trung học phổ thông) hoàn thành nội dung, chương trình, đánh giá, xếp loại học sinh, học viên (gọi chung là học sinh) lớp 12 theo đúng quy định; chỉ đạo công tác ôn tập, củng cố kiến thức, tổ chức thi thử cho thí sinh làm quen với kỳ thi.

Chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra các cơ sở giáo dục trung học phổ thông trước, trong và sau kỳ thi; xem xét giải quyết các kiến nghị, đề xuất của Hội đồng thi.

Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Trưởng Ban chỉ đạo phân công.

Ông Bùi Việt Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh: Phối hợp chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho các khâu tổ chức thi: công tác in sao đề thi; vận chuyển, bàn giao đề thi, bài thi; coi thi; bảo quản đề thi, bài thi tại các điểm thi; làm phách bài thi tự luận, chấm thi tự luận, chấm thi trắc nghiệm, chấm phúc khảo; chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và Công an các huyện, thành phố phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh, trật tự, giải toả ách tắc những tuyến giao thông liên quan đến các điểm thi; hỗ trợ công tác vận chuyển đề thi, bài thi trong điều kiện thời tiết bất thường; phòng chống, khắc phục các sự cố cháy nổ, hỏa hoạn.

Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Trưởng Ban chỉ đạo phân công.

Ông Nguyễn Hữu Đạt, Phó Chánh thanh tra tỉnh: Phối hợp chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra các khâu của Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 theo hướng dẫn về công tác thanh tra kỳ thi năm 2024 và các văn bản quy định hiện hành của nhà nước về công tác thanh tra.

Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Trưởng Ban chỉ đạo phân công.

Bà Trần Thị Kim Xuân, Phó Giám đốc Sở Tài chính: Bố trí đủ kinh phí cho công tác tổ chức kỳ thi; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện đúng các quy định hiện hành của nhà nước về tài chính chi cho các hoạt động của kỳ thi.

Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Trưởng Ban chỉ đạo phân công.

26 ủy viên BTC kỳ thi

Tổ thư ký: Các thành viên Tổ thư ký của Ban Chỉ đạo thi có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo Quy chế và hướng dẫn thi hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Trưởng Ban chỉ đạo phân công.

Sở Giáo dục và Đào tạo là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tỉnh Hòa Bình năm 2024.

Ban Chỉ đạo thi yêu cầu các thành viên căn cứ Quy chế thi, Hướng dẫn thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch tổ chức kỳ thi của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và nhiệm vụ được phân công để xây dựng Kế hoạch phối hợp tổ chức kỳ thi, Kế hoạch dự phòng trong tình hình dịch bệnh và hiện tượng thời tiết cực đoan.

Các thành viên Ban chỉ đạo thi gửi kế hoạch về Sở Giáo dục và Đào tạo, Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo thi (qua phòng Quản lý chất lượng giáo dục). Địa chỉ: Số 35, Đường Lý Nam Đế, phường Tân Thịnh, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình. Email: p.khaothi@hoabinh.edu.vn. Điện thoại: 02183855218. Thời gian gửi trước ngày 31/5/2024./.