DetailController

Uỷ ban nhân dân Tỉnh

Ngành Thông tin và Truyền thông triển khai nhiệm vụ năm 2023

21/12/2022 00:00
Ngày 20/12, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh đã tới dự và phát biểu chỉ đạo.
Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị

Năm 2022, ngành Thông tin và Truyền thông tỉnh đã bám sát chỉ đạo của Bộ, UBND tỉnh về thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, góp phần quan trọng phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Ngành đã khẳng định mình trong việc kết hợp giữa truyền thông với triển khai những kỹ thuật, công nghệ hiện đại, phương pháp mới phục vụ các mặt công tác của các cơ quan, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Trọng tâm, ngành đã triển khai thực hiện tốt chương trình Chuyển đổi số. Tới nay, toàn tỉnh đã hoàn thành triển khai hạ tầng kết nối, giám sát mạng truyền số liệu chuyên dùng 33 kênh cấp tỉnh, huyện và 151/151 kênh cấp xã, phường, thị trấn đảm bảo luôn thông suốt, đáp ứng yêu cầu, phục vụ an toàn các dịch vụ, các phiên họp hội nghị trực tuyến, triển khai tại nhiều địa điểm khác nhau. Triển khai duy trì cung cấp 1.629  dịch vụ công cấp 3, 4, kết nối với Dịch vụ công quốc gia. Đã hướng dẫn và tuyên truyền các hộ sản xuất nông nghiệp, sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh được tạo tài khoản và đã đưa lên 2 sàn thương mại điện tử (Postmart, Vỏ sò) 4.195 sản phẩm với tổng cộng 12.696 giao dịch được thực hiện. Bước đầu triển khai các nền tảng ứng dụng trong y tế, giáo dục, du lịch, giao thông vận tải tiếp tục phát huy vai trò hữu ích trong công cuộc chuyển đổi số toàn diện. Đã xây dựng được 1.482 Tổ công nghệ cộng đồng với tổng số thành viên khoảng gần 13.000 người. Công tác Bưu chính, viễn thông tiếp tục triển khai thực hiện tốt. Từ 01/01/2022 đến nay đã phát triển 57 vị trí trạm BTS, nâng tổng số vị trí trạm BTS hiện nay là 1.360 vị trí với 3.236 trạm. Công tác thông tin, báo chí, xuất bản được thực hiện nghiêm túc, đúng chỉ đạo, định hướng thông tin của Đảng, Nhà nước. An toàn, an ninh thông tin được đặc biệt chú trọng; năm 2022 không để xảy ra sự cố mất an toàn thông tin đối với hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh.

Trong năm, hoạt động của Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông các huyện, thành phố được thực hiện hiệu quả; góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp thông tin và truyền thông, phục vụ tốt nhu cầu của doanh nghiệp và người dân; tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh- quốc phòng và các ngày lễ, sự kiện lớn…. trên hệ thống đài truyền thanh cấp huyện và cấp xã.

Hội nghị cũng đã thống nhất các nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Trong đó tập trung phát triển bưu chính hướng đến phát triển một cách toàn diện, đồng bộ, hiệu quả, trọng tâm trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin; Tăng cường công tác quản lý nhà nước về hạ tầng, chất lượng dịch vụ viễn thông, truyền hình; Triển khai thực hiện tốt Quy hoạch báo chí; Đề án phát triển thông tin cơ sở; Thực hiện Quản lý thông tin trên mạng xã hội; thực hiện nghiêm quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí bảo đảm kịp thời, hiệu quả. Tổ chức triển khai hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, chương trình chuyển đổi số quốc gia và các cơ chế, chính sách của Trung ương về chuyển đổi số. Tiếp tục đầu tư phát triển hạ tầng công nghệ thông tin; đảm bảo an toàn, an ninh thông tin. Quan tâm Đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực số để đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số và thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả mà ngành Thông tin và Truyền thông tỉnh đạt được trong năm 2022. Đồng chí đề nghị năm 2023 sở Thông tin và Truyền thông cần khắc phục những tồn tại, hạn chế và tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như: Thực hiện chuyển đổi số đồng bộ trên phạm vi toàn tỉnh, chuyển đổi số trên các lĩnh vực ưu tiên, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển nhanh, bền vững. Hoàn thành cơ bản các mục tiêu xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số thúc đẩy quá trình phát triển đô thị thông minh. Phát triển mạng lưới bưu chính theo hướng hạ tầng chuyển – phát và logistics để phát triển thương mại điện tử và kinh tế số. Thông tin, tuyên truyền sâu rộng, trọng tâm các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước nhằm tạo sự đồng thuận xã hội. Khai thác, vận hành an toàn, hiệu quả Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh, đảm bảo hạ tầng đáp ứng việc phát triển, ứng dụng CNTT phục vụ công tác quản lý, điều hành của các cơ quan quản lý nhà nước, thực hiện cải cách hành chính, nâng cao chỉ số PCI của tỉnh.

Nhân dịp này, Sở Thông tin và Truyền thông đã tặng giấy khen cho 06 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông năm 2022; tặng danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến cho 07 tập thể; giấy khen cho 03 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022./.