DetailController

Giáo dục

Năm 2023: Chất lượng giáo dục trên địa bàn tỉnh được duy trì

12/01/2024 15:12
Trong năm 2023 và học kỳ I năm học 2023-2024, ngành GD&ĐT đã tích cực tham mưu với cấp ủy Đảng, Chính quyền, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể tiếp tục thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW, Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ các cấp; hoàn thành kế hoạch năm 2023 và học kỳ I năm học 2023-2024. Chất lượng giáo dục được duy trì, kết quả thi kỳ thi tốt nghiệp THPT, thi chọn học sinh giỏi quốc gia tiếp tục được nâng cao; công tác truyền thông ngày càng phát huy hiệu quả; tăng cường kỷ cương, nền nếp trong các cơ sở giáo dục, đào tạo. Tiếp tục tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục ở các cấp học; duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, đạt chuẩn PCGD tiểu học mức độ 3, đạt chuẩn PCGD THCS mức độ 2, đạt chuẩn XMC mức độ 2; công tác Giáo dục dân tộc tiếp tục được quan tâm đầu tư; chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục tiếp tục được nâng cao; điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy và học được tiếp tục bổ sung, hoàn thiện góp phần nâng cao tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh, sinh viên.
Kết thúc năm 2023, tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học đạt 99,5%

Kết thúc năm 2023, 311/516 trường mầm non, phổ thông đạt chuẩn quốc gia đạt tỷ lệ 60,27%, trong đó, giáo dục mầm non có 161/222 trường đạt 72,52%; cấp tiểu học có 24/27 trường đạt 88,89%; cấp THCS có 21/26 trường đạt 80,77%, trường phổ thông nhiều cấp học 96/205 đạt 46,83%; cấp THPT có 09/36 trường đạt 25%. Tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học đạt 99,5%; tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp THCS đạt 99,37%; tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT đạt 99,31%, điểm trung bình bài thi các môn đạt 6,336 điểm (tăng 0,047 điểm so với năm học 2021-2022). Tham gia kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia cấp THPT đạt 28 giải, trong đó có 02 giải Nhì, 10 giải Ba và 16 giải Khuyến khích (tăng 05 giải); kỳ thi Khoa học Kỹ thuật cấp quốc gia đạt 01 giải Nhì, 01 giải triển vọng. Tham gia giao lưu Trạng Nguyên Tiếng Việt toàn quốc đạt 03 giải Nhất, 03 giải Nhì, 10 giải Ba, 02 giải Khuyến khích; Cuộc thi “Cha-Ching Bé giỏi tiền hay” đạt 02 giải Ba vòng chung kết toàn quốc; Cuộc thi Olimpic phát minh và sáng chế thế giới tại Hàn Quốc (WICO 2023), 02 đội thi của tỉnh đã xuất sắc giành Huy chương Vàng; Trường THCS Lý Tự Trọng, TP Hoà Bình đã đạt giải Nhì tại Chung kết cuộc thi Solve for Tomorrow 2023 tại Sam Sung Việt Nam; tham dự kỳ thi học sinh giỏi dành cho học sinh các trường chuyên vùng Duyên hải và Đồng bằng Bắc bộ và dự Trại hè Hùng Vương năm 2023 dành cho các trường THPT chuyên khu vực Trung du miền núi phía Bắc đạt thành tích cao. Tham dự Giải thể thao học sinh phổ thông toàn quốc năm 2023 đạt 11 huy chương (gồm 05 huy chương vàng, 01 huy chương bạc, 05 huy chương đồng).

Công tác xây dựng nông thôn mới lĩnh vực GDĐT tiếp tục được quan tâm, chỉ đạo thực hiện, đến nay toàn tỉnh đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2, đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3; đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức độ 2 (9/10 huyện, thành phố đạt mức độ 3, 1/10 huyện, thành phố đạt mức độ 2); 80/129 xã đạt tiêu chí số 5 đạt 62% và 128/129 xã đạt tiêu chí số 14 đạt 99.2%.

Năm 2023, Sở GD&ĐT được UBND tỉnh đánh giá Hoàn thành Tốt nhiệm vụ;  được Bộ trưởng Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập” năm học 2022 - 2023.

Năm 2024 và học kỳ II năm học 2023-2024, ngành GD&ĐT tiếp tục thực hiện Chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo”, tập trung chỉ đạo thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, cụ thể là: Tiếp tục phổ biến, tuyên truyền và thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ GD&ĐT, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về lĩnh vực GDĐT. Tập trung rà soát, đề nghị sửa đổi, bổ sung hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, trong đó lưu ý các vấn đề thực tiễn phát sinh cần điều chỉnh để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.  Nghiêm túc triển khai, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ học kỳ II năm học 2023-2024 theo Chỉ thị nhiệm vụ năm học của Bộ GD&ĐT, của UBND tỉnh. Thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên, chuyên nghiệp.

Tập trung thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, biện pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, nâng cao kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT. Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học, đa dạng hóa các hình thức tổ chức dạy học, giáo dục theo hướng phát triển năng lực học sinh, gắn giáo dục nhà trường với thực tiễn cuộc sống. Phát huy tính chủ động, linh hoạt của nhà trường, năng lực tự chủ, sáng tạo của tổ chuyên môn, giáo viên trong việc thực hiện chương trình GDPT 2018. Chỉ đạo công tác ôn tập và tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024; tổ chức thi tuyển sinh vào các trường PTDTNT, THPT năm học 2024-2025 đảm bảo an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Duy trì, nâng cao kết quả phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, duy trì và tăng tỷ lệ học sinh 11 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học đảm bảo yêu cầu đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3; nâng cao tỷ lệ xã đạt chuẩn tiêu chí 5 về trường học, tiêu chí 14 về giáo dục đối với xã nông thôn mới.

Tăng cường kiểm định chất lượng giáo dục và xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia đối với cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông gắn với xây dựng nông thôn mới; tiếp tục rà soát, công nhận lại các trường đạt chuẩn quốc gia đã quá hạn. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2019-2025” theo hướng mở, đổi mới nội dung, hình thức giáo dục hướng nghiệp gắn với thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu của thị trường lao động. Triển khai thực hiện chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT chất lượng, hiệu quả; đa dạng hóa các chương trình giáo dục trong các cơ sở GDTX, đẩy mạnh học tập thường xuyên, học suốt đời và xây dựng xã hội học tập; nâng cao chất lượng các chương trình bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu phát triển và chuyển đổi nghề nghiệp cho người lao động. Tăng cường phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; đẩy mạnh nghiên cứu về khoa học giáo dục; khuyến khích mở rộng và đẩy mạnh các quan hệ hợp tác về đào tạo, nghiên cứu với các trường, viện nghiên cứu quốc tế chất lượng cao; thu hút các nguồn tài trợ quốc tế, chủ động tham gia mạng lưới nghiên cứu và trao đổi toàn cầu.

Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên, trọng tâm là các quy định của Đảng đối với các tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh việc thực hiện quy chế dân chủ, chống mọi biểu hiện chuyên quyền, dân chủ hình thức trong môi trường giáo dục. Đẩy mạnh giáo dục kỹ năng sống, công tác giáo dục thể chất, y tế trường học; phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước, an toàn giao thông, phòng, chống ma túy cho học sinh, sinh viên; thực hiện hiệu quả công tác tư vấn tâm lý, công tác xã hội; tăng cường an ninh, an toàn trường học, xây dựng văn hóa học đường và môi trường giáo dục lành mạnh, dân chủ, kỷ cương. Đẩy mạnh công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong quản lý, giáo dục học sinh. Thực hiện tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương, phòng chống khủng bố, phòng chống tội phạm, phòng cháy chữa cháy, chương trình huấn luyện lực lượng tự vệ theo chỉ đạo của cơ quan quân sự địa phương năm 2024.

Tích cực tham mưu tổ chức tuyển dụng hết số biên chế giáo viên đã được giao, bảo đảm cả về số lượng và chất lượng; sắp xếp, điều tiết giáo viên mầm non, phổ thông giữa các cơ sở giáo dục bảo đảm hợp lý, khắc phục tình trạng thừa thiếu cục bộ. Quan tâm, chăm lo giáo dục dân tộc, giáo dục vùng khó khăn. Xây dựng Đề án nâng cấp trường PTDTNT THCS B Đà Bắc thành trường PTDTNT THCS&THPT B Đà Bắc. Bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục và đáp ứng nhu cầu học tập của người dân tộc thiểu số; chuẩn bị các điều kiện tối thiểu để đáp ứng quyền được học tập của người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục dân tộc, tăng cường triển khai các hoạt động giáo dục đặc thù cho học sinh dân tộc. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch giúp đỡ các xã vùng đặc biệt khó khăn và chế độ chính sách hỗ trợ học sinh dân tộc vùng đặc biệt khó khăn. Nâng cao chất lượng dạy tiếng Việt cho học sinh dân tộc, chú trọng chuẩn bị tiếng Việt cho trẻ mẫu giáo vùng dân tộc thiểu số thông qua các hoạt động đa dạng, phong phú. Thực hiện có hiệu quả Đề án dạy và học tiếng dân tộc Mường giai đoạn 2018-2025, tầm nhìn đến năm 2035 trên địa bàn tỉnh.

Tập trung chỉ đạo công tác chuyển đổi số, CCHC, nâng cao xếp hạng mức độ chỉ số CCHC so với năm 2023. Tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao chất lượng công vụ và thực hiện văn hóa công sở tạo chuyển biến mạnh mẽ trong việc chỉ đạo của cơ quan cấp trên và người đứng đầu đơn vị.  Triển khai thực hiện hiệu quả Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030” và Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025”.

Có giải pháp hiệu quả để huy động các nguồn lực hợp pháp đầu tư cho GDĐT. Ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học cho các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông ở vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn và các đơn vị xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, xây dựng nông thôn mới.

Đẩy mạnh công tác truyền thông giáo dục; nêu gương người tốt, việc tốt, điển hình tập thể, tấm gương nhà giáo điển hình, nhà giáo tiêu biểu...Tăng cường tiếp xúc, trả lời kiến nghị của cử tri về nội dung liên quan đến ngành, tạo sự đồng thuận và huy động sự tham gia, đánh giá, phản biện của xã hội đối với công cuộc đổi mới, phát triển giáo dục và đào tạo.

Tích cực phối hợp với các Sở, ban, ngành, Đoàn thể, Hội và UBND các huyện, thành phố trong việc thực hiện nhiệm vụ GDĐT. Tăng cường công tác phối hợp với Công an tỉnh trong việc đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trong ngành GDĐT. Tăng cường hội nhập quốc tế thông qua hợp tác với các cơ sở giáo dục có chất lượng cao của nước ngoài, tích cực chia sẻ thông tin phục vụ hội nhập quốc tế về GDĐT. Tiếp tục triển khai thiết thực, hiệu quả các trào thi đua do Trung ương, do tỉnh phát động, đặc biệt là phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập” gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Tổ chức triển khai phong trào thi đua “Cả nước xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030”. Thực hiện tốt các chính sách về thi đua khen thưởng nhằm thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước, coi thi đua là động lực để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Đẩy mạnh phát hiện, tuyên truyền, nhân rộng, tôn vinh các mô hình hay, những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong toàn ngành…/.