DetailController

Giáo dục

Kết quả Tháng hành động vì Bình đẳng giới và phòng, ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2022

30/12/2022 00:00
Hưởng ứng triển khai thực hiện Tháng hành động vì Bình đẳng giới và phòng, ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2022 với chủ đề: “Đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xoá bỏ bạo lực trên cơ sở giới”. Các sở, ban, ngành và ủy ban nhân dân các huyện, thành phố đã kịp thời triển khai kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh, xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động đạt được nhiều kết quả.
Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữa tổ chức Tọa đàm với chủ đề “Quan niệm đúng – Nền tảng thành công của bình đẳng giới ở Việt Nam

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể trong việc chỉ đạo thực hiện công tác Bình đẳng giới và hoạt động Vì sự tiến bộ của phụ nữ; tuyên truyền, phổ biến và vận động Nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước liên quan đến bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn tỉnh; in trên 23 nghìn tờ rơi tuyên truyền về bình đẳng giới xoá bỏ bạo lực trên cơ sở giới cấp cho các huyện, thành phố, cắt hơn 30 băng rôn dọc, ngang treo tại các trụ đường chính, nơi đông dân cư và trụ sở cơ quan. Phối hợp tổ chức 02 lớp tập huấn nâng cao nhận thức về bình đẳng giới và phòng, ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới cho 151 cán bộ là cộng tác viên làm công tác bình đẳng giới tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày xoá bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái; phối hợp với Trung tâm sáng kiến sức khoẻ và dân số tổ chức toạ đàm vấn đề bình đẳng giới và thực hiện trách nhiệm của đại biểu HĐND trong quá trình tham gia xây dựng văn bản, chính sách liên quan với sự tham gia của hơn 50 đại biểu tham dự.

Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh đã xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện hưởng ứng Thánh hành động vì bình đẳng giới, phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, tuyên truyền các chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác bình đẳng giới. Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức về Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Hôn nhân và gia đình nhằm tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái được sống trong một xã hội an toàn, lành mạnh, giảm thiểu tình trạng bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái. Tăng cường giáo dục kiến thức, kỹ năng bảo vệ, phòng ngừa bạo lực, xâm hại cho phụ nữ và trẻ em, các thành viên gia đình, người làm công tác bình đẳng giới và trẻ em, giảm thiểu, tiến tới chấm dứt tình trạng bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em; đẩy mạnh công tác phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn, xử lý kịp thời các vụ bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em gái đặc biệt là các vụ diễn ra trong môi trường gia đình. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chính sách và triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động như treo băng rôn, khẩu hiệu, pano, áp phích... tổ chức các toạ đàm về nội dung liên quan đến chủ đề của tháng hàng động năm 2022, tổ chức hỗ trợ các nạn nhân, phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, biểu dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác bình đẳng giới, phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới đối với phụ nữ và trẻ em.

Đặc biệt Sở Giáo dục và Đào tạo đã triển khai chỉ đạo tại các trường học trên địa bàn toàn tỉnh phát động 683 cuộc với 240.826 học sinh tham gia lễ phát động hưởng ứng tháng hành động; diễn đàn, toạ đàm 386 cuộc với 104.540 học sinh tham gia, truyền thông thông qua áppich, khẩu hiệu 479 cái số học sinh tiếp cận là 240.826 học sinh, qua loa đài 1.435 lượt phát sóng số người tiếp là hơn 200 nghìn lượt người; tin bài trên các phương tiện thông tin đại chúng là 87 tin bài với số người tiếp cận 94.578 lượt người.

Các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đã tổ chức tuyên truyền và phát động 41 cuộc với khoảng 2.609 người tiếp cận hưởng ứng Tháng hành động vì Bình đẳng giới và phòng, ngừa ứng phó bạo lực trên cơ sở giới, thông tin truyển thông với các hình thức đa dạng, phù hợp với từng nhóm đối tượng như: treo băng rôn 229 cái tiếp cận được hơn 22.582 lượt người, thực hiện tuyên truyền trên hệ thống loa Truyền thanh của xã, phường, thị trấn 368 lần với khoảng 71.513 người tiếp cận, tuyên truyền kiến thức pháp luật về bình đẳng giới trực tiếp và qua hình ảnh 372 cuộc với khoảng hơn 10.751 người được tiếp cận, lồng ghép giới trong các hoạt động ngày hội đoàn kết 50 cuộc với 24.500 người được tham gia, tổ chức hội nghị tuyên truyền về công tác bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực cho phụ nữ và trẻ em 130 cuộc với hơn 5.959 lượt  người tham gia, toạ đàm qua phương tiện thông tin, sinh hoạt chuyên đề phòng chống bạo lực trên cơ sở giới ở cấp xã và các trường học 53 cuộc với hơn 4.385 lượt người tham gia. In tờ rơi tuyên truyền về chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em 5.345 tờ. Tiếp nhận hơn 23.416 tờ rơi, tài liệu tuyên truyền về chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái.

Với nhiều thông điệp ý nghĩa và các giải pháp hỗ trợ thực chất được tập trung thực hiện, Tháng hành động sẽ góp phần bảo đảm an sinh xã hội, tăng quyền năng, tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái, qua đó, thúc đẩy bình đẳng giới, xóa bỏ bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái./.