DetailController

Giáo dục

Hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

25/04/2023 15:15
Ngày 24/4/2023, Sở Giao dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã ban hành Công văn số 1121/SGD&ĐT-QLCLGD về việc hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

Theo đó, các cơ sở giáo dục tập hợp đầy đủ các văn bản có liên quan đến Kỳ thi, nghiên cứu và tổ chức triển khai công tác tuyên truyền để cán bộ, giáo viên, học sinh hiểu và thực hiện; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan truyền thông ở địa phương tuyên truyền sâu rộng đến phụ huynh học sinh và nhân dân để tạo sự đồng thuận, ủng hộ trong công tác tổ chức Kỳ thi. Các cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch, có biện pháp cụ thể cùng phối hợp với các cấp, các ngành trên địa bàn tích cực chuẩn bị mọi mặt cho công tác tổ chức Kỳ thi, nhằm đạt mục đích: Tổ chức Kỳ thi an toàn, nghiêm túc, công bằng, đảm bảo kết quả thi phản ánh đúng chất lượng dạy và học của đơn vị, có tác động tích cực đến việc thực hiện các mục tiêu giáo dục.

Sở Giáo dục và Đào tạo dự kiến tổ chức 37 Điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Thí sinh đăng ký dự thi (ĐKDT) tại trường trung học phổ thông nào thì dự thi tại Điểm thi của trường trung học phổ thông đó. Đối với thí sinh ĐKDT tại các trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở và Trung học phổ thông, Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh, các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên, Trường phổ thông Liên cấp Sao Mai dự thi tại các Điểm thi do Sở Giáo dục và Đào tạo quy định sau khi thí sinh ĐKDT.

Điểm thi dự phòng: Các trường Trung học phổ thông ở vùng sâu, vùng xa, ở địa bàn thường xuyên có nguy cơ bị ảnh hưởng thời tiết cực đoan (mưa, lũ), ngoài Điểm thi chính phải bố trí thêm 01 Điểm thi dự phòng, Điểm thi dự phòng phải có số phòng thi đảm bảo đáp ứng đủ số thí sinh tại Điểm thi. Các Điểm thi dự phòng cũng phải được lên phương án bố trí, sắp xếp đầy đủ cơ sở vật chất của một Điểm thi.

Phòng thi dự phòng: Tất cả các Điểm thi phải bố trí phòng thi dự phòng, đối với Điểm thi có dưới 10 phòng thi bố trí 02 phòng thi dự phòng, Điểm thi có từ 10 phòng thi trở lên bố trí 03 phòng thi dự phòng.

Đối với camera tại các Điểm thi: Camera giám sát trong phòng bảo quản đề thi và bài thi thực hiện theo đúng Quy chế thi và Hướng dẫn thi hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Sau khi kết thúc buổi thi cuối cùng của kỳ thi, khi bài thi đã được bàn giao để chuyển về Hội đồng thi, thiết bị lưu trữ dữ liệu của camera phải được niêm phong theo quy định và được Trưởng Điểm thi bàn giao lại cho lãnh đạo cơ sở giáo dục nơi đặt Điểm thi bảo quản và lưu giữ ít nhất 12 tháng. Tất cả camera của các trường trung học phổ thông nơi đặt Điểm thi (trừ camera giám sát trong phòng bảo quản đề thi và bài thi) phải được nhà trường ngắt điện nguồn, ngắt kết nối Internet, dùng vật liệu tối màu bọc kín và niêm phong các mắt camera. Việc niêm phong do hiệu trưởng nhà trường nơi đặt Điểm thi thực hiện, nhãn niêm phong có chữ ký của hiệu trưởng và thư ký hội đồng sư phạm nhà trường. Trong ngày kiểm tra cơ sở vật chất của Điểm thi, trưởng Điểm thi phải tổ chức kiểm tra kỹ việc niêm phong các camera này. Điểm thi nào không thể bố trí được điện thoại cố định vì lý do bất khả kháng thì báo cáo về Hội đồng thi bằng văn bản trước ngày 25/5 để Chủ tịch Hội đồng thi quyết định bố trí điện thoại di động không có chức năng ghi hình, không có thẻ nhớ, không có chức năng kết nối mạng internet và được niêm phong khi không sử dụng. Điểm thi chỉ được sử dụng chức năng nghe, gọi của điện thoại để liên lạc với Hội đồng thi, Ban Chỉ đạo thi các cấp; mọi liên lạc qua điện thoại đều phải bật loa ngoài để nghe công khai, đều phải ghi nhật ký và phải có sự chứng kiến của ủy viên làm nhiệm vụ giám sát

Bảo quản vật dụng cá nhân, các tài liệu và vật dụng bị cấm mang vào phòng thi của thí sinh: Trường THPT nơi đặt Điểm thi chuẩn bị cơ sở vật chất và bố trí địa điểm bảo đảm an toàn, cách biệt phòng thi tối thiểu 25 mét để bảo quản vật dụng cá nhân, thí sinh chỉ được mang vào phòng thi các tài liệu và vật dụng theo quy định tại điểm m khoản 4 Điều 14 Quy chế thi.

Bảo quản các phương tiện thu, phát thông tin cá nhân, vật dụng cá nhân của những người làm nhiệm vụ tại Điểm thi: Trường THPT nơi đặt Điểm thi chuẩn bị cơ sở vật chất để lưu giữ các phương tiện thu, phát thông tin cá nhân, vật dụng cá nhân (nếu có) của những người làm nhiệm vụ tại Điểm thi tại phòng trực của Điểm thi đảm bảo an ninh, an toàn./.