DetailController

Giáo dục

Hội nghị trực tuyến chuyên đề về đảm bảo an toàn giao thông đối với học sinh

03/11/2023 15:43
Chiều ngày 2/11, đồng chí Trần Lưu Quang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc chuyên đề về đảm bảo an toàn giao thông đối với học sinh. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hòa Bình, có đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng dự, có thành viên Ban ATGT tỉnh và các cơ quan liên quan.
Toàn cảnh hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Hòa Bình

Theo báo cáo của Bộ Công an, từ ngày 15/12/2022 đến ngày 14/10/2023, toàn quốc xảy ra 881 vụ tai nạn giao thông (TNGT) liên quan đến học sinh, chiếm 8,96% số vụ TNGT toàn quốc, làm chết 490 người, bị thương 827 người; tăng 8 vụ so với cùng kỳ năm 2022, số người chết giảm 33 người. Trong đó, có 737 vụ do thiếu niên, học sinh dưới 18 tuổi trực tiếp điều khiển phương tiện liên quan trong vụ TNGT, làm chết 378 người, bị thương 658 người. Xảy ra 3 vụ đua xe trái phép, 201 vụ tụ tập chạy xe phóng nhanh, lạng lách, đánh võng gây mất trật tự công cộng.

 Thực hiện Chương trình phối hợp số 11/CTrPH-BCA-BGDĐT ngày 19/10/2022 giữa Bộ Công an và Bộ Giáo dục và Đào tạo về tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT trong các cơ sở giáo dục giai đoạn 2022 - 2025, đến nay, lực lượng công an toàn quốc tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT cho học sinh tại 18.790 cơ sở giáo dục với 9.197.272 học sinh tham gia; ký cam kết chấp hành nghiêm pháp luật TTATGT đối với 18.330 cơ sở giáo dục, có 8.569.500 học sinh, phụ huynh thực hiện ký cam kết. Lực lượng công an phối hợp với ngành giáo dục các cấp tham mưu tổ chức xây dựng 11.122 mô hình “Cổng trường ATGT”, trong đó, năm 2023 xây dựng mới 4.220 mô hình.

Tại hội nghị, đại biểu thảo luận nêu thực trạng, khó khăn, vướng mắc trong công tác đảm bảo TTATGT đối với học sinh. Đề xuất các giải pháp nhằm kịp thời xử lý các hành vi vi phạm; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả để học sinh được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ bản thân khi tham gia giao thông...

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực của lực lượng cảnh sát giao thông và chính quyền các cấp trong việc bảo đảm trật tự ATGT trên cả nước. Trong thời gian tới, để đảm bảo ATGT cho học sinh, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang yêu cầu các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, ATGT trong tình hình mới” và các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác bảo đảm trật tự ATGT.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang lưu ý các địa phương tuyệt đối không lơ là, chủ quan; phải có giải pháp cụ thể và tổ chức thực hiện hiệu quả để đảm bảo tuyệt đối an toàn trường học, nhất là ATGT khu vực cổng trường. Tiếp tục nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu; xem xét đưa nội dung đảm bảo ATGT cho học sinh trở thành một trong những tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành cuối năm của các trường. Gắn việc triển khai các mô hình đảm bảo ATGT cho học sinh với việc tổ chức kiểm tra, giám sát đột xuất để kịp thời phát hiện và ngăn chặn hành vi vi phạm, bảo đảm việc triển khai các mô hình một cách thực chất nhất. Tăng cường sự phối hợp giữa lực lượng chức năng - nhà trường - gia đình trong việc quản lý và giáo dục học sinh nghiêm chỉnh chấp hành quy định pháp luật về trật tự ATGT. Các bộ, ngành liên quan và các tổ chức đoàn thể đổi mới về nội dung, hình thức công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về giao thông, đa dạng hóa các biện pháp tuyên tuyền, lưu ý tuyên truyền cá biệt, ứng dụng mạng xã hội để các em học sinh dễ nhớ, dễ hiểu, dễ thực hiện. Phó Thủ tướng Chính phủ cũng mong muốn mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội quan tâm, hướng ứng việc tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức cho các em học sinh về ATGT./.