DetailController

Tiềm năng phát triển

Hòa Bình đứng thứ 41 về năng lực cạnh tranh cấp tỉnh

19/03/2013 00:00
Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) vừa công bố chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh - PCI năm 2012, theo đó, Hòa Bình xếp vị trí thứ 41 trong 63 tỉnh thành, với 55,51 điểm, thuộc nhóm Khá.

Như vậy, chỉ số năng lực canh tranh của tỉnh từ vị trí 60 năm 2010, 47 năm 2011, đến năm 2012 có những tiến bộ đáng kể, đồng nghĩa với môi trường kinh doanh của tỉnh đang được cải thiện. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) gồm 9 chỉ số thành phần đánh giá chất lượng điều hành kinh tế, thông qua cảm nhận của các doanh nghiệp. Tỉnh, thành phố có năng lực cạnh tranh tốt các chỉ số thành phần đạt được là: Chi phí gia nhập thị trường thấp; doanh nghiệp dễ tiếp cận đất đai và có mặt bằng ổn định; môi trường kinh doanh công khai, minh bạch, doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận các thông tin phục vụ hoạt động kinh doanh; chi phí chính thức ở mức tối thiểu; chi phí thời gian mà doanh nghệp bỏ ra để thực hiện các thủ tục hành chính và thanh tra của Nhà nước thấp nhất; lãnh đạo tỉnh năng động và tiên phong trong giải quyết các vấn đề của doanh nghiệp; các dịch vụ hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và có chất lượng cao; chính sách đào tạo lao động tốt; hệ thống toà án và các cơ quan giải quyết khiếu nại hành chính trong tỉnh công bằng và hiệu quả, giúp được doanh nghiệp trong giải quyết các tranh chấp khi phát sinh…

Báo cáo Chỉ số PCI 2012 dựa trên kết quả điều tra 8.053 doanh nghiệp dân doanh và 1.540 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI), đã cho thấy sự cảm nhận khá tiêu cực của cộng đồng doanh nghiệp trong năm qua về chất lượng điều hành kinh tế của các địa phương và môi trường kinh doanh tại 63 tỉnh thành trên cả nước.