DetailController

Tiềm năng phát triển

Du lịch Hòa Bình: Từng bước hướng đến một ngành kinh tế mũi nhọn

19/10/2015 00:00
Được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, sự phối hợp của các sở, ban, ngành và sự ủng hộ của nhân dân, sự hỗ trợ của bạn bè trong nước, quốc tế, ngành Du lịch Hòa Bình đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, từng bước đi lên, ngày càng khẳng định vai trò, vị thế của một ngành kinh tế mũi nhọn. Góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thu hút đầu tư, tạo việc làm, xóa đói giảm nghèo, nâng cao dân trí, bảo tồn và phát huy bản sắc dân tộc, quảng bá hình ảnh đất nước con người Hòa Bình trong quá trình hội nhập kinh tế.

Cùng với quá trình hội nhập và phát triển của cả nước, thành tựu nổi bật của ngành Du lịch Hòa Bình kể từ năm 1991 sau khi tái lập tỉnh đến nay đã đánh dấu một chặng đường quan trọng. Do đó, Du lịch Hòa Bình đang từng bước khởi sắc, các sản phẩm du lịch phát triển ngày càng đa dạng, phong phú tăng cả về số lượng quy mô và chất lượng, từng bước hội nhập với du lịch khu vực và cả nước. Những năm qua, ngành Du lịch tỉnh ta đã tăng cường đầu tư phát triển hạ tầng cơ sở và hạ tầng kỹ thuật du lịch, khai thác tiềm năng phát triển một số vùng trọng điểm. Trong đó nguồn vốn từ Trung ương và địa phương đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng với tổng kinh phí là 117.505 tỷ đồng. Thu hút nguồn vốn hàng nghìn tỷ đồng từ các doanh nghiệp xây dựng cơ sở kỹ thuật các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh phát triển nhanh với nhiều loại hình sản phẩm du lịch hấp dẫn. Năm 1991 toàn tỉnh Hòa Bình mới có 99 phòng nghỉ, đến năm 2015 đã có 346 cơ sở lưu trú du lịch với 2.804 phòng nghỉ của 32 khách sạn, 209 nhà nghỉ và 105 hộ kinh doanh nhà nghỉ du lịch cộng đồng; với 27 khu, điểm du lịch trong đó có nhiều khu, điểm du lịch hấp dẫn như: Khu du lịch chùa Tiên, huyện Lạc Thủy; khu du lịch suối khoáng Kim Bôi; Khu Du lịch hồ hòa Bình và nhiều dự án đầu tư phát triển các điểm du lịch văn hóa cộng đồng người Thái, người Mường… trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, Hòa Bình luôn duy trì được tốc độ tăng trưởng cao, năm 1991 toàn tỉnh đón 6.768 lượt khách, trong đó khách quốc tế 1.876 lượt khách; tổng doanh thu du lịch đạt 1,62 tỷ đồng; lao động trong lĩnh vực dịch vụ du lịch có trên 200 người. Nhưng tính đến năm 2015, dự kiến đón khoảng trên 2 triệu lượt khách tham quan du lịch; trong đó khách quốc tế khoảng gần 2 nghìn lượt; khách nội địa khoảng trên 1.9 triệu lượt; tổng doanh thu du lịch đạt gần 750 tỷ đồng; thu hút hoạt động trong lĩnh vực du lịch cả trực tiếp và gián tiếp trên 5.000 người.

Thời gian tới, để du lịch Hòa Bình phát triển cùng với các tỉnh trong khu vực và cả nước tương xứng với tiềm năng, lợi thế của tỉnh cần phát huy nguồn lực và sức mạnh tổng hợp, tận dụng tối đa những điều kiện thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức để duy trì sự tăng trưởng đối với khách du lịch quốc tế và nội địa. Chú trọng phát triển có trọng tâm, trọng điểm và theo chiều sâu, hoàn thiện cơ chế chính sách, pháp luật liên quan đến du lịch. Tất cả những chương trình, hành động đều phải hướng đến mục tiêu xây dựng du lịch Hòa Bình “An toàn, thân thiện, chất lượng”. Chú trọng vào các hoạt động marketing điện tử để nâng cao hiệu quả thu hút khách du lịch quốc tế; thực hiện theo chủ trương đa dạng hóa thị trường nguồn khách quốc tế; quan tâm thị trường khách nội địa với việc đẩy mạnh chương trình kích cầu “Người Việt Nam ưu tiên du lịch Việt Nam”. Đẩy mạnh phát triển nhân lực du lịch cần bảo đảm về cả chất lượng cũng như số lượng. Nâng cao năng lực của các cơ quan quản lý về du lịch, đồng thời tạo sự chủ động, năng động, nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp du lịch./.