DetailController

Giáo dục

Đẩy mạnh truyền thông về kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

28/05/2024 16:30
Ngày 27/5, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Kế hoạch số 1472/KH-SGD&ĐT về Truyền thông về kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Thông qua đó nhằm đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, ý nghĩa, mục đích của kỳ thi tốt nghiệp THPT cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh, học viên, các bậc phụ huynh và toàn thể nhân dân. Chuyển tải đầy đủ thông tin chính thống có liên quan đến kỳ thi tạo sự đồng thuận, ủng hộ và sự phối hợp của các cơ quan, ban, ngành và toàn thể xã hội để tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc, hiệu quả và đánh giá đúng về những đổi mới, nỗ lực của ngành giáo dục. Đảm bảo được tính thông suốt trong nội bộ ngành về công tác dạy và học, ôn tập, nâng cao chất lượng giáo dục, về Quy chế kỳ thi tốt nghiệp THPT, những điểm mới của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024. Trong truyền thông nội bộ cần đặc biệt lưu ý truyền thông về Quy chế, nắm vững nghiệp vụ và xử lý tốt các tình huống phát sinh trong quá trình tổ chức kỳ thi, coi thi cho cán bộ tham gia hội đồng thi, coi thi; không để xảy ra những sự cố đáng tiếc liên quan đến cán bộ coi thi.  Chủ động cung cấp thông tin cho báo chí; phối hợp với các cơ quan truyền thông, báo chí Trung ương và địa phương thực hiện tốt công tác truyền thông về kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, hướng dẫn và đăng ký dự thi cho thí sinh, công tác chuẩn bị, diễn biến kỳ thi, dư luận xã hội xung quanh kỳ thi, kết quả việc đánh giá học sinh lớp 12 và kết quả thi tốt nghiệp THPT. Dự báo, ngăn chặn và xử lý các sự cố truyền thông có thể xảy ra.

Truyền thông trước kỳ thi: Tuyên truyền về công tác dạy, học, ôn tập nâng cao chất lượng giáo dục và chuẩn bị các điều kiện cho kỳ thi tốt nghiệp THPT, tập trung đưa thông tin về công tác ôn tập tại các trường vùng thuận lợi, vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh.

 Tuyên tuyền về hệ thống văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, Quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, những điểm mới về kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tới toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh và phụ huynh học sinh: Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-BGD&ĐT ngày 26/5/2020 được sửa đổi bổ sung tại Thông tư số 05/2021/TT-BGD&ĐT ngày 12/3/2021;Thông tư số 06/2023/TT-BGD&ĐT ngày 24/3/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Thông tư 02/2024/TT-BGD&ĐT ngày 06/3/2024; Công văn số 1277/BGD&ĐT-QLCL ngày 22/3/2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024; Kế hoạch số 79/KH-UBND ngày 10/4/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình; Quyết định số 754/QĐ-UBND ngày 02/5/2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình; và các văn bản, hướng dẫn chỉ đạo liên quan đến kỳ thi.

 Công tác chỉ đạo, điều hành, hoạt động của Ban chỉ đạo, công tác phối hợp của các Sở, Ban, Ngành, UBND các huyện, thành phố chuẩn bị cho kỳ thi và các điểm thi.

Thông báo địa chỉ email và số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận và xử lý thông tin kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024; nắm bắt kịp thời thông tin từ cơ sở, phản ánh Thường trực Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh, cấp quốc gia để chỉ đạo xử lý.

 Hoạt động hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh tham dự kỳ thi, nhất là thí sinh ở vùng sâu, vùng xa, nơi điều kiện đi lại, hạ tầng giao thông khó khăn.

 Phản ánh, định hướng kịp thời tâm lý thí sinh, gia đình, xã hội có con em tham dự kỳ thi.

Tuyên truyền về kết quả thực hiện công tác chuẩn bị các điều kiện cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024; công tác ôn tập; chuẩn bị cơ sở vật chất cho các điểm thi; công tác coi thi; phối hợp với địa phương đảm bảo nơi ăn nghỉ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên làm nhiệm vụ thi; đặc biệt là các phương án dự phòng, các tình huống phát sinh và thời tiết cực đoan.

 Kiểm tra công tác chuẩn bị cho kỳ thi, đặc biệt lưu ý vấn đề siết chặt kỷ luật phòng thi, chống gian lận, không để xảy ra sai phạm.

Truyền thông trong kỳ thi:  Cập nhật, kịp thời, chính xác thông tin về tình hình tổ chức các buổi thi, môn thi của các điểm thi (số lương thí sinh dự thi, tình hình thực tế tại các điểm thi, những tình huống phát sinh trong kỳ thi…). Hoạt động của Ban Chỉ đạo từ tỉnh đến các huyện, thành phố; hoạt động phối hợp của các cấp, các ngành trong quá trình tổ chức kỳ thi; hoạt động thanh tra, kiểm tra công tác coi thi, công tác tổ chức, phục vụ kỳ thi…

Giữ mối liên hệ thường xuyên, cung cấp thông tin và báo cáo kịp thời tình hình và kết quả việc tổ chức kỳ thi về Bộ GD&ĐT, Ban Chỉ đạo theo quy định.

Giới thiệu các nhân tố điển hình, các tấm gương người tốt, việc tốt trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Tình hình làm bài của các thí sinh, nhận định ban đầu của giáo viên và các thí sinh về đề thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Thông tin kịp thời về diễn biến thời tiết trong quá trình diễn ra kỳ thi.

Nắm bắt, xử lý kịp thời các vấn đề về kỳ thi mà báo chí, truyền thông phản ánh; thông tin rộng rãi kết quả xử lý cho báo chí, truyền thông.

Tuyên truyền cán bộ, giáo viên, nhân viên không được sử dụng mạng xã hội để đăng tải, chia sẻ, bình luận về những thông tin chưa được kiểm chứng, không chính xác liên quan đến kỳ thi, đề thi.

Truyền thông sau kỳ thi: Đánh giá về kết quả tổ chức kỳ thi của Ban chỉ đạo thi, những vấn đề cần rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo kỳ thi.  Dư luận xã hội đánh giá về kỳ thi.  Kết quả kỳ thi; phân tích phổ điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024. Công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2024: Các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp xét tuyển đại học, cao đẳng sư phạm hệ chính quy năm 2024, chỉ đạo công tác tuyển sinh năm 2024.

Hình thức truyền thông: Thông qua hệ thống văn bản chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban chỉ đạo kỳ thi, Sở GD&ĐT về kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024. Tham gia Chương trình “Dân hỏi- Cơ quan chức năng trả lời”, chương trình Tọa đàm về kỳ thi, các chuyên mục, phóng sự, phỏng vấn, tin, ảnh, bài viết trên Công Thông tin điện tử của tỉnh, của các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương, Trang Thông tin điện tử của Sở GD&ĐT và các đơn vị, trường học. Tuyên truyền miệng; Hội nghị tập huấn, học tập Quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2024. Thông qua kênh mạng xã hội như: Facebook, Zalo để chia sẻ, phổ biến rộng rãi trong xã hội về những thông tin đã được kiểm chứng về kỳ thi./.