DetailController

Giáo dục

Đầu tư, kiên cố hóa trường, lớp học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục

14/05/2024 15:37
Những năm qua, UBND tỉnh đã quan tâm, chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương trong tỉnh tập trung đầu tư xây dựng và kiên cố hóa trường, lớp nhằm đáp ứng kịp thời cho việc giảng dạy và chăm sóc học sinh. Để đáp ứng nhu cầu đó, ngoài việc sử dụng nguồn ngân sách Nhà nước, Ngành đã huy động các nguồn lực xã hội hóa, sự chung tay của xã hội.
Cơ sở vật chất giáo dục của Trường Dân tộc nội trú THCS7THPT huyện Đà Bắc ngày càng khang trang, sạch đẹp.

Năm 2013, toàn tỉnh có khoảng 9.227 phòng học các cấp mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông. Trong đó số phòng học kiên cố khoảng 6.821 phòng, đạt tỷ lệ kiên cố là 73.92%. Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), UBND tỉnh, Sở GD&ĐT đã ban hành văn bản chỉ đạo hướng dẫn thực hiện kiên cố hoá trường lớp học, nhà công vụ giáo viên. Theo đó, các địa phương cần ưu tiên nguồn lực để đầu tư kiên cố hóa trường lớp ở vùng đặc biệt khó khăn, tập trung triển khai hiệu quả các chương trình, dự án đầu tư cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, đặc biệt trong các trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú. Tỉnh đã ban hành quy định cụ thể về giảm tiền thuê đất đối với các tổ chức, cá nhân thành lập, đầu tư xây dựng các cơ sở giáo dục ngoài công lập, cụ thể đối với địa bàn Thành phố Hòa Bình, mức giảm 50%; đối với Thị trấn thuộc các huyện, mức giảm 70%; đối với các xã thuộc các huyện, mức giảm 100% so với quy định mức thuế hiện hành. Sở GD&ĐT đã chỉ đạo, hướng dẫn các Phòng GD&ĐT, các đơn vị, trường học trực thuộc thực hiện đa dạng hóa các loại hình cơ sở giáo dục và hình thức giáo dục; khuyến khích, huy động và tạo điều kiện để tổ chức, cá nhân tham gia phát triển sự nghiệp giáo dục trong đó ưu tiên các nguồn lực đầu tư xây dựng kiên cố hoá trường lớp học, nhà công vụ giáo viên.

Giai đoạn 2013-2023, từ nguồn xã hội hóa được huy động, toàn tỉnh đã xây dựng và đưa vào sử dụng 5 trường học với quy mô 96 lớp, xây dựng 19 phòng học. Đến hết năm 2023, toàn tỉnh có khoảng 8.283 phòng học các cấp mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông. Trong đó số phòng học kiên cố khoảng 6.958 phòng, đạt tỷ lệ kiên cố là 84%. Một số tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đã tiên phong thực hiện Phong trào xã hội hóa kiên cố trường, lớp học trong giai đoạn này là: Tổ chức Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro, Tập đoàn Châu Thành, Quỹ Thiện Tâm (Vingrup) và Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí.

Bên cạnh đó, để triển khai hiệu quả Đề án của UBND tỉnh về “Đảm bảo cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2019 - 2025 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình”; giai đoạn 2021 – 2025, Sở GD&ĐT phối hợp với các sở, ngành và UBND các huyện thành phố thực hiện đầu tư xây dựng 21 dự án trường trực thuộc Sở GD&ĐT. Đến nay, 19/21 dự án đã khởi công xây dựng, tổng mức đầu tư dự kiến 335.500 triệu đồng.

Với sự quan tâm của các cấp, các ngành, sự tranh thủ nguồn lực đầu tư, nhiều trường học được xây dựng mới, bảo đảm khang trang, thoáng mát, cảnh quan sư phạm. Đây là điều kiện quan trọng để giáo viên yên tâm, tích cực công tác, học sinh hào hứng học tập, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.

Tuy nhiên, hiện nay, số phòng, lớp học chưa được kiên cố vẫn còn khá lớn. Do đó, trong thời gian tới, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo hoàn thiện quy hoạch mạng lưới trường, lớp học; tăng cường quản lý, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất hiện có. Sở GD&ĐT phối hợp với các sở, ngành, địa phương phợp với triển khai đồng bộ các giải pháp về cơ chế, chính sách thu hút nguồn vốn xã hội hóa, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để ngành Giáo dục hoàn thành kế hoạch xây dựng trường chuẩn quốc gia. Bố trí nguồn kinh phí đầu tư, mua sắm cơ sở vật chất trường, lớp học, trang thiết bị dạy học. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa, huy động nguồn lực của các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, từ cộng đồng, cha mẹ học sinh đóng góp và các nguồn vốn, nguồn tài trợ hợp pháp khác đế đầu tư xây dựng cơ sở vật chất các trường. Các cấp, các ngành thực hiện công khai, minh bạch và sử dụng đúng mục đích các nguồn kinh phí xã hội hóa./.