DetailController

Trồng trọt

Cao Phong: Phấn đấu vụ Chiêm Xuân năm 2024 tổng diện tích gieo trồng đạt trên 4.300 ha

02/11/2023 15:45
Theo báo cáo của UBND huyện Cao Phong, tình hình sản xuất nông nghiệp vụ mùa- hè thu trên địa bàn huyện đạt và vượt mức kế hoạch.
Các xã đã thu hoạch xong lúa vụ Hè Thu đạt kết quả khá

Tổng diện tích gieo trồng vụ mùa – vụ hè thu đạt 5.175ha/5.142ha, đạt 100,6% kế hoạch. Tính đến cuối tháng 10, tổng đàn gia súc có 41.257 con, đạt 100% kế hoạch, bằng 111% so với cùng kỳ; tổng đàn gia cầm ước đạt: 325.000 con bằng 123% so với cùng kỳ. Đàn ong 4.160 tổ bằng 211% so cùng kỳ. Diện tích nuôi trồng thủy sản 46,5 ha. Tổng số lồng cá nuôi là 503 lồng cá các loại, tập trung tại 2 xã Thung Nai và Bình Thanh. Hiện nay thủy sản nuôi sinh trưởng và phát triển tốt. Luỹ kế từ đầu năm đến cuối tháng 10 toàn huyện trồng được 60.500 cây phân tán. Trồng rừng được 92,62 ha, đạt 92,62% kế hoạch HĐND huyện và tỉnh giao. Tỷ lệ độ che phủ của rừng được giữ vững 38,95%.

Hiện huyện đang tập trung sản xuất vụ Đông năm 2023, phấn đấu diện tích gieo trồng là: 570 ha, trong đó bao gồm các loại cây trồng như: Ngô, Khoai lang, Rau đậu các loại, Cây hàng năm khác. Đến nay, đã làm đất được 271ha đạt 47,5% kế hoạch vụ; Đã gieo trồng được 125 ha, đạt 21,9% kế hoạch vụ. Gồm các cây trồng như: Ngô, Khoai lang, rau, đậu các loại...

Vụ Xuân là vụ sản xuất lớn trong năm, có nhiều loại cây trồng, có điều kiện thâm canh đạt năng suất cao và là vụ quan trọng quyết định đến kết quả sản xuất, sản lượng cả năm. Do vậy, cần xây dựng kế hoạch sản xuất vụ Đông xuân phải tạo điều kiện thuận lợi cho vụ Hè thu - vụ Mùa và vụ Đông, tạo thành chuỗi luân canh hợp lý cho cả năm trên cơ sở đảm bảo cơ cấu luân canh xuân muộn -  mùa sớm - cây vụ đông. Tập trung chủ yếu gieo cấy lúa trà xuân muộn bằng các giống ngắn ngày, có năng suất, chất lượng cao, phù hợp từng địa phương. Lựa chọn giống lúa hợp lý, hiệu quả, thích hợp với từng địa phương; xây dựng phương án chủ động ứng phó với những bất thường của thời tiết; điều tiết, sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả.

Vụ Chiêm Xuân 2024, phấn đấu tổng diện tích gieo trồng là 4.325 ha. Ổn định phát triển đàn gia súc; đàn gia cầm. Ổn định diện tích nuôi trồng thủy sản và số lồng nuôi cá. Làm tốt công tác trồng cây Xuân Giáp Thìn năm 2024. Phấn đấu cả huyện trồng được 60.000 cây ăn quả, cây lâm nghiệp phân tán các loại. Phấn đấu trồng rừng mới năm 2024 đạt 100 ha, trong đó: rừng trồng mới khoảng 80 ha. Giữ độ che phủ rừng 39%.

Do vậy, UBND huyện yêu cầu, ngay từ đầu vụ các địa phương cần tập trung chỉ đạo chuyển đổi diện tích trồng lúa kém hiệu quả, các diện tích đất lúa bị hạn sang trồng các cây trồng khác có năng suất, giá trị kinh tế cao; tăng cường chuyển giao kỹ thuật, đầu tư thâm canh; tăng cường công tác quản lý chất lượng giống, vật tư, phân bón đảm bảo an toàn phục vụ sản xuất. Đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên cơ sở tiềm năng, lợi thế từng địa phương. Căn cứ vào diễn biến thời tiết để chỉ đạo chặt chẽ việc ngâm ủ và gieo mạ, khi nhiệt độ ngoài trời xuống dưới 15 độ C phải ngừng gieo mạ và áp dụng biện pháp hãm mạ, chăm sóc, chống rét cho mạ đã gieo, luôn giữ ẩm cho mạ, không để mặt luống nứt nẻ hoặc đọng nước. Chủ động che phủ ni lon cho toàn bộ diện tích mạ, vừa phòng chống rét, vừa ngăn cản sự gây hại và truyền bệnh virus hại lúa từ  rầy lưng trắng (truyền bệnh lùn sọc đen). Khi thời tiết nóng ấm bất thường cần áp dụng biện pháp hãm mạ, tránh bị mạ ống; thăm đồng thường xuyên, phát hiện và xử lý sâu bệnh kịp thời, đảm bảo có đủ mạ tốt, cấy hết diện tích. Các địa phương cần chủ động lên phương án phòng chống đói rét cho đàn vật nuôi, tập trung tích trữ thức ăn ngay từ vụ mùa cho trâu, bò vào đông năm 2024.....