DetailController

Giáo dục

Bưu điện tỉnh và Tỉnh Đoàn ký kết thoả thuận hợp tác giai đoạn 2023-2026

21/03/2023 17:00
Nhằm hỗ trợ, khai thác tối đa thế mạnh của Bưu điện tỉnh và Tỉnh Đoàn để thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ được giao, nâng cao hiệu quả hoạt động của mỗi Bên, đồng thời góp phần mang lại các giá trị, lợi ích chung cho xã hội, Bưu điện tỉnh và Tỉnh Đoàn đã thống nhất ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2023-2026. Qua đó, tạo điều kiện mở rộng phạm vi, quy mô kinh doanh đối với Bưu điện tỉnh Hòa Bình và tạo điều kiện ưu đãi cho Tỉnh đoàn Hòa Bình sử dụng sản phẩm, dịch vụ của hệ thống Bưu điện; tăng cường phối hợp chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động tuyên truyền, công tác giáo dục tư tưởng, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ, các chương trình công tác và phong trào thanh niên, các hoạt động an sinh xã hội, hoạt động sáng tạo trẻ tại địa phương.
Lễ ký kết thảo thuận hợp tác giữa Bưu điện tỉnh và Tỉnh đoàn

Hai Bên cam kết hợp tác trong các lĩnh vực phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và khả năng của hai bên, trong đó tập trung thực hiện một số nội dung:

Hoạt động hỗ trợ chuyển đổi số cho đoàn viên thanh niên và trang bị các kỹ năng kinh doanh trên nền tảng số

Bưu điện tỉnh phối hợp với Tỉnh đoàn đào tạo cho lực lượng thanh niên nâng cao nhận thức, năng lực về thương mại điện tử, chuyển đổi số, tư vấn định hướng, nâng cao kỹ năng liên quan đến thương mại điện tử, khởi nghiệp, lập nghiệp cho thanh niên, cung cấp các kỹ năng kinh doanh trên nền tảng số (Sử dụng các công cụ marketing, kỹ năng livestream bán sản phẩm, kỹ năng xây dựng nội dung hình ảnh sản phẩm chuẩn marketing…).

Bưu điện tỉnh Hòa Bình tặng miễn phí gian hàng số trên sàn thương mại điện tử Postmart.vn cho 100% đoàn viên thanh niên sau khi được đào tạo, đồng thời hỗ trợ miễn phí các chương trình bán hàng, hoạt động quản lý gian hàng và chăm sóc khách hàng cho các đoàn viên thanh niên khi tham gia kinh doanh trên sàn thương mại điện tử Postmart.vn. Bên cạnh đó, Bưu điện tỉnh tặng 100% phí xử lý đơn hàng cho các đơn hàng phát sinh từ các gian hàng số của các đoàn viên thanh niên trên sàn trong thời gian 01 năm kể từ ngày ký chương trình phối hợp.

Bưu điện tỉnh Hòa Bình hỗ trợ truyền thông quảng bá các hoạt động của Đoàn, các sản phẩm Ocop, sản phẩm khởi nghiệp của thanh niên do tổ chức Đoàn giới thiệu tại các điểm bưu cục giao dịch cấp xã, huyện, tỉnh và trên các hệ thống kênh bán hàng online của Bưu điện Việt Nam.

Hoạt động truyền thông, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Phối hợp tổ chức Đoàn, Hội  tư vấn việc làm cho đoàn viên, thanh niên; phát triển đội ngũ cộng tác viên với Bưu điện tỉnh nhằm tạo điều kiện đoàn viên, thanh niên được trải nghiệm thực tế, có việc làm thêm, việc làm ổn định.

Tỉnh đoàn hỗ trợ Bưu điện tỉnh trong công tác truyền thông tới đoàn viên, sinh viên và các chương trình tuyển dụng trong năm.

Ưu tiên sử dụng và quảng bá các lợi thế, sản phẩm, dịch vụ để tăng cường hiệu quả quản lý, điều hành

Bưu điện tỉnh là nhà cung cấp các sản phẩm/gói sản phẩm, dịch vụ chất lượng, giá ưu đãi cho Tỉnh đoàn hoặc các đơn vị trực thuộc của Tỉnh đoàn như: các dịch vụ chuyển phát thư từ, hồ sơ, tài liệu trong nước và quốc tế; các dịch vụ bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ; các sản phẩm dịch vụ Bưu điện đang cung cấp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Bưu điện tỉnh hỗ trợ miễn, giảm cước đối với hàng cứu trợ ủng hộ đồng bào chịu thiên tai và trợ giá cước cho các sản phẩm khởi nghiệp của thanh niên, đặc biệt trên địa bàn thanh niên nông thôn. Hỗ trợ điểm giới thiệu sản phẩm của thanh niên sản xuất kinh tế như: các sản phẩm Ocop, Hợp tác xã, tổ hợp tác thanh niên, thanh niên phát triển kinh tế... tại các điểm bưu cục giao dịch cấp xã, huyện, tỉnh.

Phối hợp tổ chức cuộc thi sưu tầm và tìm hiểu tem Bưu chính Việt Nam.

Bưu điện tỉnh hỗ trợ miễn, giảm cước đối với hàng hóa cứu trợ, ủng hộ, thiện nguyện từ Tỉnh đoàn tới các Huyện/Thành đoàn trực thuộc trên địa bàn tỉnh Hòa Bình và ngược lại.

Phối hợp tổ chức các hoạt động trọng tâm của hai Bên như: Chương trình hoạt động trọng tâm của Tỉnh đoàn dành cho đoàn viên, thanh niên, sinh viên; trao đổi kinh nghiệm, kiến thức về những vấn đề mà hai Bên cùng quan tâm; các chương trình, công trình thanh niên ý nghĩa nhằm mục tiêu tăng cường xuất bản sản phẩm cung cấp thông tin thiết yếu thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và an sinh xã hội tại địa phương như: Trang cấp tủ sách tri thức cung cấp thông tin thiết yếu tại các điểm Bưu điện văn hoá xã; Chung tay khang trang các điểm Bưu điện văn hoá xã; Tuyên truyền chính sách BH XHTN, BHYT hộ gia đình; Phát triển các sản phẩm, dịch vụ của Bưu điện đang cung cấp.

Hợp tác trong một số lĩnh vực khác

Cung cấp thông tin về các vấn đề hai Bên có khả năng hợp tác hoặc mong muốn tìm đối tác hợp tác để Bên kia nghiên cứu, lựa chọn khả năng tham gia, phối hợp tìm kiếm và giới thiệu cho nhau các đối tác tiềm năng có thể hợp tác triển khai các nội dung công việc của mỗi Bên.

Phối hợp tổ chức các hoạt động, thực hiện các công trình vì an sinh cộng đồng thông qua các hoạt động, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, sự kiện lớn của Tỉnh đoàn.

Tổ chức các hoạt động của Đoàn, thực hiện tuyên truyền, tư vấn chính sách, pháp luật, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, giới thiệu việc làm… Tổ chức một số hoạt động trong chiến dịch mùa hè xanh, hành quân xanh, kỳ nghỉ hồng… góp phần xây dựng chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, xây dựng văn minh đô thị.

Làm cầu nối giữa đoàn viên, thanh niên, sinh viên và Bưu điện tỉnh trong việc tổ chức triển khai các đề án, dự án mà Chính phủ, các bộ ngành giao cho, cũng như việc triển khai các dự án, chương trình công tác trọng tâm cần huy động lực lượng đoàn viên, thanh niên, sinh viên triển khai thực hiện…/.