DetailController

Giáo dục

Bộ trưởng gặp gỡ nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2023

15/08/2023 16:00
Ngày 15/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị trực tuyến Chương trình “Bộ trưởng gặp gỡ nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2023”. Đồng chí Nguyễn Kim Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hòa Bình có đồng chí Bùi Thị Kim Tuyến, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh; đại diện các nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên trong ngành Giáo dục.
Đồng chí Nguyễn Thị Kim Tuyến, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hòa Bình

Chương trình là là dịp để nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên ngành Giáo dục được nói lên tâm tư, nguyện vọng, những thuận lợi, khó khăn trong quá trình công tác. Đây cũng là dịp để Bộ trưởng lắng nghe ý kiến phục vụ công tác quản lý, điều hành; động viên, chia sẻ với đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên công tác trong ngành. Thông tin thu thập từ sự kiện là cơ sở quan trọng để Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục hoàn thiện các chế độ, chính sách, triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý, lãnh đạo phù hợp với thực tiễn. Qua đó phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên ngành Giáo dục, bảo đảm điều kiện về đội ngũ để triển khai thực hiện các nhiệm vụ đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Qua gần 2 tháng tiếp nhận ý kiến, thông qua Công đoàn Giáo dục Việt Nam từ Trung ương đến địa phương, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tiếp nhận hơn 6.500 ý kiến trong đó hơn 6 nghìn ý kiến từ các cấp học mầm non, phổ thông. Các ý kiến tập trung vào 03 nội dung lớn: Thực trạng công tác quản lý, tổ chức thực hiện các chỉ đạo của Bộ; Chia sẻ các khó khăn, bất cập, mối quan tâm của giáo viên với việc đổi mới chương trình, sách giáo khoa phổ thông và đề xuất giải pháp; Chiến lược giáo dục, giải pháp của Bộ Giáo dục và Đào tạo trước những vấn đề bất cập hiện nay ở các cấp học.

Giải đáp các kiến nghị, đề xuất tại Chương trình, đồng chí Nguyễn Kim Sơn, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chia sẻ, ghi nhận và bày tỏ sự quan tâm của Trung ương, các Bộ, ngành đối với đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên. Đồng thời đưa ra các định hướng, giải pháp để tháo gỡ khó khăn cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong quá trình công tác, tập trung vào các nhóm vấn đề lớn như: Triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 (dạy học các môn tích hợp, bố trí giáo viên, tổ chức các cuộc thi trong nhà trường…); Chế độ chính sách nhà giáo (tiền lương, phụ cấp, tuổi nghỉ hưu của giáo viên mầm non…); Điều kiện làm việc của đội ngũ giáo viên (trường lớp, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, hệ thống máy tính, nhà công vụ…).

Phát biểu kết luận hội nghị, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn ghi nhận và biểu dương những đóng góp của đội ngũ cán bộ quản lý, nhân viên, nhà giáo đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Đồng thời đề nghị cần thực hiện tốt Chương trình giáo dục phổ thông 2018, tiếp tục thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trước yêu cầu trong tình hình mới, trong đó đi đầu, dẫn dắt công cuộc đổi mới là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, giáo viên để đảm bảo thành công chương trình. Đồng chí Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị toàn ngành Giáo dục phát huy tinh thần, truyền thống của ngành kiên định với mục tiêu đổi mới, kiên trì, kiên quyết theo đuổi mục tiêu chất lượng và phát triển con người, kiên trinh với nghề giáo dục, vinh quang nghề nghiệp, vượt qua khó khăn, thi đua dạy tốt, học tốt…/.