DetailController

Trồng trọt

Bảo vệ, phát triển rừng góp phần bảo vệ môi trường và phòng, chống thiên tai

03/07/2023 17:00
Giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2022, tỉnh Hòa Bình thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng, tỷ lệ che phủ rừng được duy trì trên 51% (Năm 2018: 51,1%; Năm 2022: 51,69%) góp phần bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm thiểu thiên tai; phát triển KT-XH địa phương.
Hiện tỉnh đang duy trì 118 km đường băng cản lửa

Giai đoạn 2018-2022, các giải pháp để phòng chống thiên tai tại khu vực có rừng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình chủ yếu là bảo vệ toàn bộ  237.299,32 ha  rừng hiện có kết hợp trồng mới rừng đặc dụng, phòng hộ và sản xuất được 33.923,0 ha; bảo trì, bảo dưỡng duy tu 118,98 km đường băng cản lửa.

Ngoài ra, công tác phòng chống cháy rừng được các cấp, các ngành đặc biệt quan tâm. Hàng năm, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị tăng cường công tác bảo vệ và phát triển rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng. UBND các huyện, thành phố ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác quản lý, bảo vệ rừng và PCCCR... thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước về bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn; chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm tra phát hiện, ngăn chăn và xử lý kịp thời các vụ vi phạm pháp luật về lâm nghiệp. Lực lượng Kiểm lâm cấp huyện đã hướng dẫn các chủ rừng xây dựng, rà soát, chỉnh sửa, bổ xung 150 phương án phòng cháy, chữa cháy rừng cấp xã, 27 phương án phòng cháy, chữa cháy rừng của chủ rừng là tổ chức và 12.361 phương án PCCCR của các chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn toàn tỉnh. Xây dựng, củng cố 1.835 tổ, đội quần chúng bảo vệ rừng ở các thôn, bản với 11.268 người tham gia. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các chủ rừng chỉnh sửa, bổ sung phương án PCCCR; tổ chức lực lượng PCCCR tại chỗ sẵn sàng tham gia chữa cháy khi có cháy rừng xảy ra. Do làm tốt công tác phòng cháy chữa cháy nên tình hình cháy rừng trên địa bàn tỉnh theo từng năm giảm cả về số vụ và mức độ thiệt hại. Kể từ năm 2018 đến năm 2022, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra 17 vụ cháy rừng, diện tích thiệt hại 30,21 ha.

Thời gian tới, để nâng cao chất lượng rừng phòng hộ nhằm phòng chống  thiên tai, tỉnh tiếp tục bảo vệ tốt diện tích rừng phòng hộ. Hiện nay diện tích rừng phòng hộ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình có 52,72 ha rừng giàu còn lại là rừng trung bình, rừng nghèo và rừng nghèo kiệt. Các diện tích rừng phòng hộ đều nằm ở những khu vực đầu nguồn xung yếu, có độ dốc cao, địa hình chia cắt phức tạp, hay bị sạt lở khi xảy ra mưa bão, dông lốc. Vì vậy việc áp dụng các biện pháp lâm sinh để nâng cao chất lượng rừng phòng hộ nhằm phòng chống thiên tai là hết sức cần thiết. Trong giai đoạn 2023-2030 tỉnh Hòa Bình đưa vào kế hoạch thực hiện làm giàu rừng tự nhiên, nuôi dưỡng rừng tự nhiên, trồng, chăm sóc rừng phòng hộ tổng cộng 6.650 ha. Bên cạnh đó, tiếp tục bảo vệ diện tích rừng tự nhiên, tiếp tục phát triển diện tích rừng trồng. Dự kiến trong giai đoạn 2023-2030, trồng mới, chăm sóc rừng phòng hộ: 350 ha thực hiện đối với diện tích đất chưa có rừng thuộc quy hoạch rừng phòng hộ đầu nguồn, rừng bảo vệ nguồn nước của cộng đồng dân cư gồm: Đất trống; đất có thực bì là cỏ tranh, lau lách; Đất có cây bụi, cây gỗ rải rác, cây tái sinh mục đích có chiều cao trên 0,5 m với số lượng dưới 300 cây/ha, không có khả năng tái sinh tự nhiên thành rừng./.