DetailController

Uỷ ban mặt trận tổ quốc Tỉnh

Ban Chỉ đạo xây dựng Đảng và các Đoàn thể trong Doanh nghiệp ngoài Khu vực ngoài Nhà nước triển khai nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, đoàn thể năm 2023

16/02/2023 00:00
Ngày 15/02, Ban Chỉ đạo xây dựng Đảng và các Đoàn thể trong Doanh nghiệp ngoài Khu vực ngoài Nhà nước tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ, chương trình công tác xây dựng Đảng, đoàn thể năm 2023. Đồng chí Bùi Văn Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự có các đồng chí: Bùi Thị Minh, UV BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Bùi Tiến Lực, UVBTV Trưởng Ban Dân vận tỉnh ủy, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Năm 2022, cấp ủy, chính quyền, tổ chức chính trị- xã hội câc cấp trong tỉnh tiếp tục quan tâm tổ chức thực hiện đối với công tác phát triển đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước. Trong năm 2022, toàn tỉnh đã kết nạp được 28 đảng viên trong doanh nghiệp; thành lập 5 chi bộ đảng; thành lập được 30 công đoàn cơ sở với hơn 5.940 đảng viên; phát triển 3 tổ chức đoàn với 64 đoàn viên; duy trì hoạt động của 1 chi hội Cựu chiến binh trong doanh nghiệp với 11 hội viên. Qua quá trình hoạt động, các cấp ủy, tổ chức đảng ở các loại hình doanh nghiệp đã xác định được vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức đảng.

Tại Hội nghị, thành viên Ban Chỉ đạo đã tập trung thảo luận các nội dung về công tác phát triển đảng viên, tổ chức cơ sở Đảng, tổ chức đoàn thể trong doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước; nâng cao chất lượng đảng viên; những thuận lợi, khó khăn trong công tác tạo nguồn, giới thiệu hạt nhân ưu tú cho tổ chức xem xét, bồi dưỡng, kết nạp.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Văn Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh cho rằng công tác phát triển đảng viên, tổ chức cơ sở Đảng trong doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước đã được cả hệ thống chính trị quan tâm, thực hiện và đạt kết quả bước đầu đáng khích lệ. Nhưng so với số lượng công nhân lao động, chủ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thì tỷ lệ đảng viên còn rất thấp. Trong thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các cấp, các ngành đẩy mạnh công tác quán triệt, tuyên truyền về xây dựng Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp theo chỉ đạo cảu Trung ương và của tỉnh. Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục trên Báo Hòa Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh để tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách nêu gương các điển hình tiên tiến, góp phần tạo chuyển biến tích cực đối với công tác phát triển Đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp chung, doanh nghiệp khu vực Nhà nước nói riêng. Ban Thường vụ các Huyện ủy, Thành ủy kịp thời kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng Đảng và các đoàn thể trong doanh nghiệp. Các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh hàng năm chú trọng, quan tâm cụ thể hóa bằng chương trình, kế hoạch để thực hiện theo các nội dung phân công. Thường xuyên chăm lo củng cố kịn toàn, bồi dưỡng nâng cao đội ngũ cán bộ làm công tác đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp. Cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính, tập trung các biện pháp nhằm tạo điều kiện thuận lợi giúp các doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển./.