DetailController

Uỷ ban nhân dân Tỉnh

Đồng chí Bí thư tỉnh uỷ thăm và làm việc tại xã Hùng Sơn, huyện Kim Bôi

14/12/2022 00:00
Ngày 14/12, đồng chí Nguyễn Phi Long, Uỷ vên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ đã làm việc với xã Hùng Sơn, huyện Kim Bôi về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Tham gia Đoàn công tác có các đồng chí: Nguyễn Đồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, lãnh đạo Văn phòng Tỉnh uỷ, Huyện uỷ và Uỷ ban nhân dân huyện Kim Bôi.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo buổi làm việc.

Xã Hùng Sơn được thành lập trên cơ sở 3 xã Hùng Tiến, Bắc Sơn và Nật Sơn. Trong đó, có 2 xã Hùng Tiến và Nật Sơn nằm trong vùng CT229. Đảng bộ xã Hùng Sơn có 20 chi bộ với 485 đảng viên. Thời gian qua, Đảng bộ luôn quan tâm đến công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị. Thường xuyên tuyên truyền vận động nhân dân tham  gia các phong trào thi đua phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo. Năm 2022, tổng thu nhập ước đạt trên 288 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt gần 33 triệu đồng; toàn xã đạt 7/19 tiêu chí nông thôn mới và có 1 sản phẩm đạt tiêu chuẩn sản phẩm OCOP 3 sao; tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo chiếm 57,6%.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo huyện Kim Bôi và xã Hùng Sơn kiến nghị với đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ chỉ đạo các ngành xây dựng và triển khai chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển địa phương; quan tâm tăng mức phụ cấp cho người hoạt động bán chuyên trách cấp xã/ thôn và các khoản phí hoạt động đối với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cơ sở. Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các Dự án về giao thông liên huyện Kim Bôi- Lương Sơn, cụ thể: Tuyến Đằng Long- Vai Đào, Tuyến Bà Rà- Bặc Rặc và tuyến Ba Bị- Suối Bến. Đầu tư xây dựng và công nhận di tích lịch sử đối với địa điểm thành lập Chi bộ Nật Sơn.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Phi Long, Bí thư Tỉnh uỷ đã biểu dương những cố gắng nỗ lực vượt khó của Cấp uỷ, chính quyền xã Hùng Sơn. Trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo địa phương tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, động viên Nhân dân thực hiện tốt các quy định vùng CT229. Tiếp tục giữ gìn sự đoàn kết trong tập thể cấp ủy, xem công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ them chốt. Từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ có thực tiễn, năng lực, nắm vững nguyên tắc của Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra. Có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng để có đội ngũ cán bộ kế cận. Nâng cao chất lượng sinh hoạt và chú trọng phát triển đảng viên.

Đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, Cấp ủy, chính quyền xã cần năng động hơn nữa trong tìm kiếm những mô hình kinh tế hiệu quả phù hợp với địa phương. Phát huy thế mạnh của địa phương như phát triển cây dược liệu, chăn nuôi gia súc, gia cầm. Phấn đấu xây dựng thêm 1 đến 2 sản phẩm OCOP vào năm 2023. Tập trung phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn phát huy giá trị văn hóa của dân tộc Mường, dân tộc Dao. Làm tốt công tác thu hút đầu tư, kết nối nhà doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn.

Thực hiện các chính sách nâng cao chất lượng và đời sống văn hóa cho người dân. Quan tâm chăm lo các hộ gia đình chính sách người có công, các hộ nghèo. Tổ chức các phong trào văn hóa, thể thao ở các khu dân cư.

Trước đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và Đoàn công tác đã đến thăm và tặng quà 2 gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, 1 hộ gia đình nghèo trên địa bàn xã. Trị giá mỗi xuất quà là 2 triệu đồng./.