DetailController

Uỷ ban nhân dân Tỉnh

Điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Khu nghỉ ngơi vui chơi giải trí Thung Lũng Nữ Hoàng tại xã Lâm Sơn, huyện Lương Sơn

14/12/2022 00:00
UBND tỉnh chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với Dự án Khu nghỉ ngơi vui chơi giải trí Thung Lũng Nữ Hoàng tại xã Lâm Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình tại Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư số 106/QĐ-UBND, điều chỉnh lần thứ tư ngày 9/12/2022.
Đến hết tháng 12 năm 2022, Dự án Khu nghỉ ngơi vui chơi giải trí Thung Lũng Nữ Hoàng đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, hoàn thành các thủ tục pháp lý và tiếp tục xây dựng các công trình hạ tầng

Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư của dự án Khu nghỉ ngơi vui chơi giải trí Thung Lũng Nữ Hoàng tại xã Lâm Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình đã được chấp thuận đầu tư tại các văn bản: Quyết định số 2111/QĐ-UB ngày 25 tháng 11 năm 2003, Công văn số 2251/UBND-ĐT ngày 31 tháng 12 năm 2008, Giấy chứng nhận đầu tư số 25121000379 ngày 21 tháng 9 năm 2012 và cấp điều chỉnh thay đổi lần thứ nhất ngày 15 tháng 5 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình, với những nội dung điều chỉnh như sau:

Nội dung điều chỉnh thứ nhất: Thông tin nhà đầu tư quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh số 25121000379 ngày 15 tháng 5 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh được điều chỉnh thành:

Nhà đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THUNG LŨNG NỮ HOÀNG.

Giấy chứng nhận doanh nghiệp số 5400226829 do Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hòa Bình cấp đăng ký lần đầu ngày ngày 10 tháng 10 năm 2003, chứng nhận đăng ký thay đổi lần thứ mười ba ngày 24 tháng 8 năm 2022. Địa chỉ trụ sở chính: Xóm Lam Sơn, xã Lâm Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.

Người đại diện theo pháp luật: Ông Phạm Trường Thăng, chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị; sinh ngày 09 tháng 01 năm 1982; dân tộc: Kinh; quốc tịch: Việt Nam; Thẻ căn cước công dân số 034082003500 do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 10 tháng 7 năm 2021. Địa chỉ thường trú và địa chỉ liên lạc: Số nhà 9, ngách 9, ngõ 647, đường Lạc Long Quân, Tổ 31, Cụm 4, phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.

Nội dung điều chỉnh thứ hai: Tiến độ thực hiện dự án quy định tại Điều 1 Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh số 25121000379 ngày 15 tháng 5 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh được điều chỉnh thành:

Đến hết tháng 12 năm 2022: Hoàn thành giải phóng mặt bằng, hoàn thành các thủ tục pháp lý và tiếp tục xây dựng các công trình hạ tầng. Từ tháng 01 năm 2023 đến tháng 12 năm 2024: Hoàn thành đầu tư xây dựng các hạng mục, đưa dự án vào khai thác, sử dụng.

UBND tỉnh yêu cầu Công ty Cổ phần Du lịch Thung Lũng Nữ Hoàng có trách nhiệm: Tuân thủ các quy định của pháp luật về đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường và các quy định của pháp luật khác có liên quan trong quá trình triển khai thực hiện dự án.

Khẩn trương thực hiện các thủ tục tiếp theo để dự án hoàn thành đúng tiến độ; lựa chọn thiết bị đảm bảo tiêu chuẩn; chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật về quy hoạch, quản lý sử dụng đất đai, đầu tư, xây dựng; môi trường, thực hiện phòng chống cháy nổ, an toàn lao động và các quy định khác có liên quan.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân huyện Lương Sơn và cơ quan có liên quan: Kiểm tra, đôn đốc nhà đầu tư thực hiện các thủ tục về đất đai, xây dựng, môi trường, đầu tư xây dựng các hạng mục theo tiến độ đăng ký. Trường hợp nhà đầu tư triển khai dự án chậm tiến độ, không thực hiện chế độ báo cáo theo quy định, Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động của dự án theo quy định./.