ListNewByCategory

Ban hành Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số (DTI)

(02/06/2023)
Ngày 01/6/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành Quyết định số 1153/QĐ-UBND Ban hành Bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số tại các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ phát triển thương mại điện tử, chống thất thu thuế, bảo đảm an ninh tiền tệ

(02/06/2023)
Ngày 01/6/2023, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 4385/VPUBND-KTTH về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 18/CTTTg ngày 30/5/2023 của Thủ tướng chính phủ về đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ phát triển thương mại điện tử, chống thất thu thuế, bảo đảm an ninh tiền tệ.

Kết quả triển khai Đề án 06 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh trong tháng 5/2023

(31/05/2023)
Trong tháng 5, Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo các sở, ban, ngành thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ của Đề án 06/CP. Thường xuyên có sự phối hợp, trao đổi thông tin giữa các cơ quan, đơn vị. Đồng thời, ẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, tạo sự đồng thuận, ủng hộ cao của người dân, doanh nghiệp.

Ưu đãi phí, lệ phí đăng ký, duy trì sử dụng tên miền “.vn” tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp trong các hoạt động kinh tế số, xã hội số

(31/05/2023)
Nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp có công cụ, giải pháp an toàn để hiện diện, xây dựng thương hiệu trực tuyến mở rộng cơ hội việc làm, kinh doanh, Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) đã xây dựng dự án “Định danh số với tên miền .vn” với những chính sách ưu đãi đặc biệt trong đăng ký, sử dụng tên miền “.vn” và dịch vụ số (website, email, CV, blog…).

Công bố kênh Zalo Official Account Chuyển đổi số tỉnh Hòa Bình

(26/05/2023)
Nhằm đa dạng các kênh thông tin, cung cấp các thông tin mới nhất về các hoạt động chuyển đổi số của tỉnh, tổ công nghệ số cộng đồng, chia sẻ kiến thức, những sáng kiến, mô hình, các làm hay về chuyển đổi số, ngày 25/5/2023, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Công văn số 865 về việc công bố kênh Zalo Official Account Chuyển đổi số tỉnh Hòa Bình.

Giới thiệu và đề cử ứng viên tham gia giải thưởng chuyển đổi số Việt Nam năm 2023

(23/05/2023)
Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam (Vietnam Digital Awards - VDA) là Giải thưởng thường do Hội Truyền thông số Việt Nam tổ chức và được Bộ Thông tin và Truyền thông bảo trợ. Được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2018, đây là giải thưởng tôn vinh các tổ chức được thành lập tại Việt Nam hoặc cá nhân là người Việt Nam có sự đổi mới, đóng góp xuất sắc trong việc phát triển hoặc ứng dụng công nghệ số, chuyển đổi mô hình quản lý, sản xuất, kinh doanh nhằm hiện thực hoá khát vọng Chuyển đổi số của Việt Nam.

Triển khai thực hiện Thông tư số 01/2023/TT-VPCP ngày 05/4/2023 của Văn phòng Chính phủ

(09/05/2023)
Thực hiện Thông tư số 01/2023/TT-VPCP ngày 05/4/2023 của Văn phòng Chính phủ về ban hành quy định một số nội dung và biện pháp thi hành trong số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử; ngày 08/5/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 626/UBND-NVK về việc triển khai thực hiện Thông tư số 01/2023/TT-VPCP ngày 05/4/2023 của Văn phòng Chính phủ.

Đẩy nhanh triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn, an ninh thông tin phục vụ kết nối Đề án 06/CP

(05/05/2023)
Triển khai hướng dẫn kết nối Đề án 06/CP theo Công văn số 1552/BTTTT-THH ngày 26/4/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông, thời gian qua, tỉnh đã thực hiện đầu tư các thiết bị, giải pháp đảm bảo an ninh, an toàn thông tin. Từ năm 2019, theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh được bố trí cài đặt trên máy chủ bảo mật riêng và kết nối vào Mạng truyền số liệu chuyên dùng nhằm đảm bảo an toàn, an ninh thông tin.

Hiển thị 81 - 90 of 1.031 kết quả.