DetailController

CNTT và Viễn Thông

Hội nghị tập huấn triển khai giới thiệu Ứng dụng học tập về chuyển đổi số và ký kết biên bản ghi nhớ Thỏa thuận hợp tác về chuyển đổi số, các dịch vụ viễn thông, bưu chính, kỹ thuật, xây dựng hạ tầng giai đoạn 2023-2028 giữa Tỉnh đoàn và Viettel Hòa Bình

07/06/2023 18:30
Nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức Đoàn trong việc đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, phát huy vai trò, thế mạnh của đoàn viên thanh niên tham gia thực hiện chuyển đổi số, ngày 07/6, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp với Chi nhánh Viettel Hòa Bình tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn triển khai giới thiệu Ứng dụng học tập về chuyển đổi số và ký kết biên bản ghi nhớ Thỏa thuận hợp tác về chuyển đổi số, các dịch vụ viễn thông, bưu chính, kỹ thuật, xây dựng hạ tầng giai đoạn 2023-2028 giữa Tỉnh đoàn và Viettel Hòa Bình. Tham dự có lãnh đạo Tỉnh đoàn, Viettel Hòa Bình; Thường trực, cán bộ Đoàn chuyên trách cấp huyện, thành phố.
Lãnh đạo Tỉnh đoàn Hòa Bình và Chi nhánh Viettel Hòa Bình ký kết biên bản ghi nhớ Thỏa thuận hợp tác về chuyển đổi số, các dịch vụ viễn thông, bưu chính, kỹ thuật, xây dựng hạ tầng giai đoạn 2023-2028

Thời gian qua, với mong muốn xây dựng được kho tài liệu, tào điều kiện cho đoàn viên, thanh niên được thực sự học tập về chuyển đổi số, Tỉnh đoàn Hòa Bình đã phối hợp với chi nhánh Viettel Hòa Bình xây dựng ứng dụng học tập về chuyển đổi số. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe lãnh đạo Chi nhánh Viettel Hòa Bình tuyên truyền giới thiệu về chuyển đổi số và giới thiệu ứng dụng học tập về chuyển đổi số; Hướng dẫn cài đặt Ứng dụng và bàn giao tài khoản học tập về chuyển đổi số trên ứng dụng; Thực hành học và kiểm tra một số chuyên đề về chuyển đổi số.

Tại hội nghị cũng tiến hành ký kết biên bản ghi nhớ Thỏa thuận hợp tác về chuyển đổi số, các dịch vụ viễn thông, bưu chính, kỹ thuât, xây dựng hạ tầng giai đoạn 2023-2028 giữa Tỉnh đoàn Hòa Bình và Viettel. Theo đó, Tỉnh đoàn Hoà Bình và Viettel Hòa Bình đồng ý hợp tác, hỗ trợ nhau thúc đẩy sự phát triển, tạo điều kiện tốt nhất để hai đơn vị cùng hoàn thành theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao trong lĩnh vực chuyển đổi số. Hợp tác nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên thanh niên về nội dung chuyển đổi số; tạo điều kiện cho tổ chức Đoàn từ Tỉnh đến cơ sở thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số phù hợp với từng địa phương, đơn vị.

Biên bản ghi nhớ thể hiện nội dung cam kết giữa hai Bên, làm căn cứ, định hướng để hai Bên cùng đầu tư nguồn lực, thực hiện các chương trình hợp tác nhằm triển khai ứng dụng các nền tảng số, công nghệ viễn thông hiện đại, thương mại điện tử (TMĐT) do Viettel Hòa Bình cung cấp trong các hoạt động của Tỉnh đoàn và giúp cán bộ, đoàn viên tiếp cận, sử dụng các dịch vụ ưu đãi dành riêng, góp phần xây dựng thành công một số lĩnh vực thông minh tại tỉnh Hòa Bình.

Nội dung hợp tác gồm có: Về chuyển đổi số, Về triển khai chính sách và dịch vụ, Hỗ trợ về Bưu chính, Về lĩnh vực xây dựng, kỹ thuật, Về lĩnh vực an sinh xã hội…/.

Lãnh đạo Viettel Hòa Bình giới thiệu và hướng dẫn cài đặt Ứng dụng và bàn giao tài khoản học tập về chuyển đổi số trên ứng dụng