DetailController

CNTT và Viễn Thông

Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, hướng đến chính quyền số

21/06/2023 15:15
Thời gian qua, hoạt động xây dựng chính quyền điện tử được Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm chỉ đạo sát sao, hiệu quả, hiệu lực. Công tác lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan Nhà nước không ngừng được nâng lên, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp khi thực hiện các giao dịch với cơ quan Nhà nước.

Tỉnh Hoà Bình đã triển khai thí điểm Trung tâm thông tin chỉ đạo, điều hành của Uỷ ban nhân dân dân tỉnh (IOC). Trung tâm IOC cập nhật số liệu theo thời gian thực từ các nền tảng số qua đó phân tích số liệu, theo dõi, so sánh số liệu của các huyện, thành phố, các sở, ngành để kịp thời chỉ đạo điều hành với 9 nội dung: phát triển kinh tế - xã hội, văn bản điều hành điện tử, dịch vụ hành chính công, giám sát an toàn giao thông, thông tin báo chí trên mạng, an toàn thông tin, hệ thống giáo dục, thông tin du lịch, trả lời các kiến nghị của người dân và doanh nghiệp.

Trong 6 tháng đầu năm, theo dõi trên toàn hệ thống phần mềm có 373.707 văn bản đến (trong đó có 51.290 văn bản đến từ trục liên thông văn bản quốc gia, 266.727 văn bản đến qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp của tỉnh, 13.399 văn bản đến bằng đường trực tiếp) và 81.514 văn bản đi (trong đó có 71.959 văn bản đi được trao đổi qua hệ thống văn bản và điều hành tác nghiệp của tỉnh, 80.277 văn bản đi được ký số) được cập nhật, xử lý và trao đổi trên môi trường mạng giữa các cơ quan, đơn vị.

Tính đến nay, tỉnh Hoà Bình đã hoàn thành kết nối 07/17 dịch vụ dữ liệu có trên Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP). Phát triển các nền tảng, cơ sở dữ liệu, như: Trung tâm dữ liệu phục vụ chuyển đổi số theo hướng sử dụng công nghệ điện toán đám mây; Hệ thống Mail công vụ; dịch vụ dữ liệu có trên Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia. Tỉnh cũng hoàn thành việc kết nối các hệ thống thông tin của các cơ quan Trung ương với Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh theo hướng dẫn của các Bộ, ngành. Đồng thời, tích hợp 1.343 dịch vụ công trực tuyến với Cổng dịch vụ công quốc gia.

Hoạt động xây dựng chính quyền số đã tạo cơ sở xây dựng nền hành chính hiện đại, đổi mới phương thức phục vụ, bảo đảm gắn kết ứng dụng số với cải cách hành chính…, góp phần cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư, thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển./.