ListNewByCategory

Triển khai nhiệm vụ trọng tâm về an toàn thông tin mạng năm 2024

(27/05/2024)
Nhằm đẩy mạnh việc triển khai các hoạt động tuân thủ, bảo đảm an toàn thông tin mạng theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật và chỉ đạo, điều hành của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông nói chung và phòng chống lừa đảo trực tuyến nói riêng trên địa bàn tỉnh. Ngày 24/5, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 769/UBND-NVK về việc triển khai nhiệm vụ trọng tâm về an toàn thông tin mạng năm 2024.

Đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế

(08/05/2024)
Sau 10 năm thực hiện Kế hoạch số 121-KH/TU, ngày 05/12/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XI về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin (CNTT) đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế, nhận thức của cấp ủy các cấp, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Lãnh đạo các tổ chức chính trị, xã hội, đội ngứ công chức, viên chức về vai trò, tầm quan trọng của Công nghệ thông tin được nâng lên rõ rệt.

Triển khai Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Chiến lược An toàn, An ninh mạng quốc gia, chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn 2030

(03/05/2024)
Ngày 02/5, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Công văn số 3622/VPUBND-VNK về việc triển khai Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Chiến lược An toàn, An ninh mạng quốc gia, chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn 2030.

Tập huấn công tác tuyên truyền về hội nhập và hợp tác quốc tế

(29/03/2024)
Ngày 28/3, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về hội nhập và hợp tác quốc tế. Tham dự có các đồng chí: Triệu Minh Long, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế -Bộ Thông tin và Truyền thông; Bùi Đức Nam, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông và 70 đại biểu là lãnh đạo, chuyên viên các sở, ngành, địa phương; các cơ quan báo chí của tỉnh, đại diện doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Đẩy mạnh triển khai Đề án 06/CP mang lại kết quả cụ thể, tích cực cho người dân và doanh nghiệp

(21/03/2024)
Tháng 3/2024, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố bám sát chức năng, nhiệm vụ thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ Đề án 06/CP được phân công đảm bảo đúng tiến độ, yêu cầu đề ra. Đồng thời ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Đề án 06/CP.

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 09/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tuân thủ quy định pháp luật và tăng cường bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ

(07/03/2024)
Ngày 06/3, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 326/UBND-NVK về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 23/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tuân thủ quy định pháp luật và tăng cường bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ.

Tặng quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Tân Pheo, huyện Đà Bắc nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024

(01/02/2024)
Ngày 31/01, Đoàn công tác do đồng chí Bùi Đức Nam, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông làm Trưởng đoàn đã tới thăm và chúc Tết các hộ nghèo và gia đình chính sách trên địa bàn xã Tân Pheo, huyện Đà Bắc nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Cùng tham gia đoàn có lãnh đạo các doanh nghiệp trong ngành.

Kết quả thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ và Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 04/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình về Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

(16/01/2024)
Thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 04/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, thời gian qua, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh đã có những chủ trương, chính sách đồng bộ trong công tác hỗ trợ ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng; gia tăng giá trị sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp.

Hiển thị 1 - 10 of 1.031 kết quả.