ListNewByCategory

Giao chỉ tiêu thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia năm 2023 cho các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh

(08/06/2023)
Ngày 7/6/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định 1212/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia năm 2023 cho các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Hướng dẫn tạm thời về triển khai xây dựng mô hình thí điểm xã NTM thông minh, xã thương mại điện tử

(08/06/2023)
Thực hiện Công văn số 3445/BNN-VPĐP của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ngày 05/6, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Công văn số 4469/QPUBND-KTN về việc hướng dẫn tạm thời về triển khai xây dựng mô hình thí điểm xã NTM thông minh, xã thương mại điện tử.

Hội nghị tập huấn triển khai giới thiệu Ứng dụng học tập về chuyển đổi số và ký kết biên bản ghi nhớ Thỏa thuận hợp tác về chuyển đổi số, các dịch vụ viễn thông, bưu chính, kỹ thuật, xây dựng hạ tầng giai đoạn 2023-2028 giữa Tỉnh đoàn và Viettel Hòa Bình

(07/06/2023)
Nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức Đoàn trong việc đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, phát huy vai trò, thế mạnh của đoàn viên thanh niên tham gia thực hiện chuyển đổi số, ngày 07/6, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp với Chi nhánh Viettel Hòa Bình tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn triển khai giới thiệu Ứng dụng học tập về chuyển đổi số và ký kết biên bản ghi nhớ Thỏa thuận hợp tác về chuyển đổi số, các dịch vụ viễn thông, bưu chính, kỹ thuật, xây dựng hạ tầng giai đoạn 2023-2028 giữa Tỉnh đoàn và Viettel Hòa Bình. Tham dự có lãnh đạo Tỉnh đoàn, Viettel Hòa Bình; Thường trực, cán bộ Đoàn chuyên trách cấp huyện, thành phố.

Ban hành Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số (DTI)

(02/06/2023)
Ngày 01/6/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành Quyết định số 1153/QĐ-UBND Ban hành Bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số tại các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ phát triển thương mại điện tử, chống thất thu thuế, bảo đảm an ninh tiền tệ

(02/06/2023)
Ngày 01/6/2023, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 4385/VPUBND-KTTH về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 18/CTTTg ngày 30/5/2023 của Thủ tướng chính phủ về đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ phát triển thương mại điện tử, chống thất thu thuế, bảo đảm an ninh tiền tệ.

Kết quả triển khai Đề án 06 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh trong tháng 5/2023

(31/05/2023)
Trong tháng 5, Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo các sở, ban, ngành thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ của Đề án 06/CP. Thường xuyên có sự phối hợp, trao đổi thông tin giữa các cơ quan, đơn vị. Đồng thời, ẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, tạo sự đồng thuận, ủng hộ cao của người dân, doanh nghiệp.

Ưu đãi phí, lệ phí đăng ký, duy trì sử dụng tên miền “.vn” tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp trong các hoạt động kinh tế số, xã hội số

(31/05/2023)
Nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp có công cụ, giải pháp an toàn để hiện diện, xây dựng thương hiệu trực tuyến mở rộng cơ hội việc làm, kinh doanh, Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) đã xây dựng dự án “Định danh số với tên miền .vn” với những chính sách ưu đãi đặc biệt trong đăng ký, sử dụng tên miền “.vn” và dịch vụ số (website, email, CV, blog…).

Hiển thị 81 - 88 of 1.034 kết quả.