ListNewByCategory

Quyết định hỗ trợ khác cho các hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Đường liên kết vùng Hòa Bình - Hà Nội và cao tốc Sơn La, đoạn qua huyện Kim Bôi

(04/05/2024)
Ngày 03/5, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 765/QĐ-UBND về việc hỗ trợ khác cho các hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Đường liên kết vùng Hòa Bình - Hà Nội và cao tốc Sơn La (Hòa Bình - Mộc Châu) (đoạn qua xã Đú Sáng và xã Bình Sơn, huyện Kim Bôi).

Thúc đẩy Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ hộ nhà ở cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030” năm 2024

(03/05/2024)
Ngày 02/5, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 3603/VPUBND-KTN gửi Sở Tài nguyên và Môi trường; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Hòa Bình; Ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình; Liên danh Công ty Cổ phần thương mại Dạ Hợp và Công ty Cổ phần Đầu tư xuất nhập khẩu Thăng Long yêu cầu về việc thúc đẩy Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ hộ nhà ở cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030” năm 2024.

Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quách Tất Liêm tại hội nghị nghe báo báo về tình hình thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công đến ngày 20/4/2024

(03/05/2024)
Ngày 26/4, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Thông báo số 3575/TB-VPTU Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quách Tất Liêm tại hội nghị nghe báo báo về tình hình thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công đến ngày 20/4/2024.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới

(03/05/2024)
Ngày 24/4, Tỉnh ủy Hòa Bình đã ban hành Chương trình hành động số 29-CTr/TU thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục đổi mới, nâng cao chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới

Tỉnh ủy triển khai 17 nhóm nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2024

(03/05/2024)
Trong tháng 5 năm 2024, Tỉnh ủy lãnh đạo thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TU, ngày 06/12/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024; Kết luận số 912-KL/TU, ngày 28/8/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong đó tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Hiển thị 81 - 90 of 6.752 kết quả.