ListNewByCategory

Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

(09/05/2024)
Ngày 08/5, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 798/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2024 - 2030” trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

(08/05/2024)
Nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành, UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 97/KH-UBND, ngày 08/5/2024 về Triển khai Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2024 - 2030” trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Kết luận Hội nghị liên tịch thống nhất nội dung, chương trình, thời gian kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 (kỳ họp thứ 19), Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2021-2026

(08/05/2024)
Ngày 07/5, Hội đồng nhân dân tỉnh (HĐND) đã ban hành Kết luận số 122/KL-HĐND kết luận Hội nghị liên tịch thống nhất nội dung, chương trình, thời gian kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 (kỳ họp thứ 19), HĐND tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thú y thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

(08/05/2024)
Ngày 07/5, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 783/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thú y thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình.

Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Toàn, Trưởng Ban Chỉ đạo tại hội nghị lần thứ hai về hoàn thiện các tiêu chuẩn để thành lập thị xã Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình

(08/05/2024)
Ngày 07/5/2024, Ban Chỉ đạo hoàn thiện các tiêu chuẩn để thành lập thị xã Lương Sơn ban hành Thông báo số 6/TB-BCĐVP về kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Toàn, Trưởng Ban Chỉ đạo tại hội nghị lần thứ hai về hoàn thiện các tiêu chuẩn để thành lập thị xã Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.

Hiển thị 61 - 70 of 6.752 kết quả.