ListNewByCategory

Triển khai các nhiệm vụ trọng tâm nhằm tăng cường năng lực quản lý, kiểm soát dịch bệnh động vật và đảm bảo an toàn thực phẩm có nguồn gốc động vật trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2024 - 2030

(10/04/2024)
Ngày 09/4/2024, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 77/KH-UBND về triển khai các nhiệm vụ trọng tâm nhằm tăng cường năng lực quản lý, kiểm soát dịch bệnh động vật và đảm bảo an toàn thực phẩm có nguồn gốc động vật trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2024 – 2030.

Tuyên truyền bảo đảm an toàn thực phẩm “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2024

(10/04/2024)
Để kịp thời triển khai, hiệu quả công tác tuyên truyền theo Kế hoạch số 364/KH-BCĐTƯATTP ngày 27/3/2024 của Ban Chỉ đạo liên ngành trung ương về an toàn thực phẩm tỉnh về việc triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2024, ngày 09/4/2024, Sở Y tế (Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo an toàn thực phẩm tỉnh Hòa Bình) đã có Công văn số 881/SYT-NVY về việc tuyên truyền đảm bảo an toàn thực phẩm “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2024.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền Kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2024) và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2024)

(10/04/2024)
Để hướng tới Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2024) và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989- 22/12/2024); thực hiện Quyết định số 54/QĐ-BTC ngày 04/3/2024 của Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân của tỉnh Hoà Bình, ngày 09/4, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã có Công văn số 1614-CV/BTGTU về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2024) và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2024).

Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Xúc tiến thương mại, lĩnh vực An toàn thực phẩm, thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

(10/04/2024)
Ngày 09/4, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 626/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính (TTHC) được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Xúc tiến thương mại, lĩnh vực An toàn thực phẩm, thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Hòa Bình.

Tổ chức Lễ Phát động Phong trào thi đua “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trong cả nước tại tỉnh Hòa Bình

(10/04/2024)
Nhằm thiết thực hưởng ứng phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động; hướng tới Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2025); Kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025); chào mừng Đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng (nhiệm kỳ 2026 - 2031). Ngày 10/4/2024, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 78/KH-UBND về việc tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trong cả nước tại tỉnh Hòa Bình.

Hiển thị 161 - 170 of 6.752 kết quả.