DetailController

Giải quyết khiếu nại tố cáo

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 12/2023

15/12/2023 16:24
Ngày 15/12, tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh, đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì phiên tiếp công dân tháng 12/2023. Tham dự có đại diện Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các thành viên Hội đồng tư vấn tiếp dân tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh và thành phố Hòa Bình.
Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ tháng 12/2023

Tại buổi tiếp, có 5 đoàn công dân đến gửi kiến nghị, đề nghị đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh và các cơ quan chức năng xem xét giải quyết các vấn đề liên quan đến trình tự thủ tục giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai, bồi thường đất. Qua phân loại, không có đoàn công dân nào đủ điều kiện để đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tiếp và làm việc.

Theo chương trình làm việc, các thành viên Hội đồng tư vấn tiếp công dân tỉnh đã nghe Ban Tiếp công dân tỉnh báo cáo kết quả thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại ngày tiếp công dân định kỳ tháng 11; các ban, ngành, cơ quan chức năng báo cáo kết quả giải quyết các vụ việc liên quan đến giải quyết đơn thư và phân tích những kết quả đạt được và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải quyết. Theo báo cáo, đối với vụ việc ông Đỗ Thanh Xuân (vợ là bà Nguyễn Thị Phương Lâm) trú tại tổ 14, phường Thịnh Lang, thành phố Hòa Bình khiếu nại việc bàn giao đất trên thực địa; kết quả, vụ việc đã được các cấp, ngành, UBND thành phố Hòa Bình giải quyết dứt điểm, đảm bảo đúng quy định của pháp luật; ông Đỗ Thanh Xuân đã rút đơn khiếu nại và tố cáo. Đối với vụ việc của bà Bùi Thị Bích Đào trú tại tiểu khu 2, thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn đề nghị xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình; kết quả Sở Tài nguyên và Môi trường cùng UBND huyện Lương Sơn đã phối hợp giải quyết trả lời nội dung đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà Đào, Ban Tiếp công dân tỉnh không nhận được đơn khiếu nại của công dân.

Phát biểu kết luận buổi tiếp công dân, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Để công tác tiếp công dân đạt được kết quả tốt, các cơ quan, đơn vị có liên quan cần lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của người dân. Chủ động đối thoại, vận động, thuyết phục công dân để giải quyết, tháo gỡ triệt để khiếu kiện, bức xúc của Nhân dân; thực hiện nghiêm các quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo đã có hiệu lực pháp luật; thường xuyên rà soát, tập trung giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài; chú trọng thực hiện công khai, minh bạch trong các hoạt động, nhất là các lĩnh vực dễ phát sinh khiếu nại, tố cáo. Các huyện, thành phố và các cơ quan chức năng chủ động phối hợp, xem xét, khẩn trương giải quyết các vụ việc đơn thư khiếu nại của công dân mà Chủ tịch UBND tỉnh đã có kết luận, chỉ đạo giải quyết sau mỗi kỳ tiếp công dân đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Tiếp công dân tỉnh xem xét, hướng dẫn người dân chuyển đơn thư đến các cơ quan chức năng giải quyết theo thẩm quyền; nắm bắt thông tin, nội dung đơn thư khiếu kiện của người dân, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định.

Đối với đơn thư phản ánh không đủ điều kiện để Chủ tịch UBND tỉnh tiếp, xem xét, giải quyết tại buổi tiếp công dân, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Tiếp công dân tỉnh tiếp nhận, hướng dẫn công dân và tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật./.