DetailController

Giải quyết khiếu nại tố cáo

Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 3/2024

15/03/2024 16:12
Ngày 15/3, tại trụ sở Tiếp công dân tỉnh, đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 3/2024. Tham dự có đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch TT HĐND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND thành phố Hòa Bình; các thành viên Hội đồng tư vấn Tiếp công dân tỉnh.
Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ tháng 3/2024

Tại buổi tiếp, có 12 đoàn với 25 công dân đến gửi đơn kiến nghị, khiếu nại, đề nghị đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành tỉnh, địa phương xem xét giải quyết. Qua xem xét, phân loại, không có đoàn công dân nào đủ điều kiện để đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tiếp và làm việc.

Các thành viên Hội đồng tư vấn Tiếp công dân tỉnh đã nghe Ban Tiếp công dân tỉnh báo cáo kết quả thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 02/2024; các ban, ngành, cơ quan chức năng báo cáo kết quả giải quyết các vụ việc liên quan đến giải quyết đơn thư và phân tích những kết quả đạt được, tiến độ thực hiện, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải quyết; đồng thời đưa ra một số giải pháp trong thời gian tới. Trong đó, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh và các thành viên Hội đồng tư vấn tiếp công dân của tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành, UBND thành phố Hòa Bình đã tập trung làm rõ những tồn tại, khó khăn, vướng mắc và đề xuất những giải pháp tháo gỡ, giải quyết những khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện xây dựng Trụ sở và công trình văn hóa tâm linh tại đồi Ba Vành thuộc tổ 8 phường Tân Thịnh (thành phố Hòa Bình) gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và sinh hoạt của ba con Nhân dân.

Sau khi nghe các sở, ngành tỉnh và UBND thành phố Hòa Bình báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 02/2024, đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành tỉnh tiếp tục tăng cường công tác phối hợp với UBND thành phố Hòa Bình thực hiện hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 02/2024; tập trung rà soát, nghiên cứu các quy định của pháp luật nhằm giải quyết dứt điểm vụ việc liên quan đến công tác quy hoạch, thu hồi đất để thực hiện xây dựng Trụ sở và công trình văn hóa tâm linh tại đồi Ba Vành trong thời gian sớm nhất; đảm bảo đúng quy định của pháp luật và quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của người dân.

Đối với đơn thư phản ánh, kiến nghị không đủ điều kiện để Chủ tịch UBND tỉnh tiếp, xem xét, giải quyết tại buổi tiếp công dân, đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Tiếp công dân tỉnh tiếp nhận, hướng dẫn công dân và tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật./.

Đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch TT HĐND tỉnh phát biểu tại buổi tiếp công dân