DetailController

Tỉnh uỷ Hoà Bình

Kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ tháng 02/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

02/03/2023 17:00
Tháng 02 năm 2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức đón, tiếp Đoàn công tác của đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ thăm và làm việc tại tỉnh; Đoàn lãnh đạo của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Dâng hương tại Tượng đài Bác Hồ trong khuôn viên Nhà máy Thủy điện Hòa Bình; dự Lễ khởi công dự án Đường liên kết vùng Hòa Bình - Hà Nội và Cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu (Sơn La); Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Hòa Bình năm 2023. Tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến các nội dung quan trọng. Tập trung lãnh đạo các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023.

Lãnh đạo theo dõi, nắm tình hình tiến độ giải quyết các vụ việc, vụ án phức tạp, được dư luận xã hội quan tâm; việc thực hiện các kiến nghị của các Đoàn Công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng. Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW, ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế. Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện các kiến nghị Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đối với các kiến nghị chưa thực hiện dứt điểm; Quy định về chế độ báo cáo; hướng dẫn một số nội dung về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức Hội nghị tập huấn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tham mưu thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong giai đoạn hiện nay. Kiện toàn Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh, ban hành Chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp năm 2023. Tiếp nhận, chỉ đạo cơ quan có thẩm quyền xử lý 48 đơn, thư khiếu nại, tố cáo theo quy định; chuẩn bị tốt các nội dung tiếp công dân định kỳ tại trụ sở tiếp công dân tỉnh.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế. Trong tháng 02, tình hình phát triển sản xuất trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản và lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh được duy trì ổn định. Đến nay, tổng diện tích gieo trồng toàn tỉnh ước đạt 23.979,7 ha đạt 38,34% so với kế hoạch. Toàn tỉnh đã trồng được 65,22 ha rừng trồng tập trung và 22.050 cây phân tán; đã khai thác 102,69 ha rừng trồng tập trung. Tổng thu nhập từ rừng của các tổ chức, hộ gia đình trên địa bàn toàn tỉnh ước đạt là 23.951,73 triệu đồng. Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp ước tăng 23,35% so với tháng 01/2023; tăng 39,07%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 5.330 tỷ đồng, tăng 1,62%, thực hiện 17,05% kế hoạch năm. Chỉ số giá tiêu dùng ước tăng 0,03%. Thu ngân sách Nhà nước ước thực hiện đạt 788,2 tỷ đồng. Tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh ước đạt trên 38.920 tỷ đồng, tăng 16%. Tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công 361,6 tỷ đồng, đạt 4% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao và đạt 7% kế hoạch vốn đã được giao chi tiết cho các dự án.

Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ văn hóa - xã hội. Thực hiện tốt công tác văn hóa, văn nghệ, thông tin tuyên truyền, phản ánh kịp thời các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương. Tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2023 hoàn thành 100% chỉ tiêu, đảm bảo trang trọng, an toàn tuyệt đối. Đảm bảo an ninh, an toàn phục vụ các đoàn công tác của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước thăm, làm việc tại tỉnh. Thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự. Hoạt động đối ngoại tiếp tục được duy trì và mở rộng trên các lĩnh vực; tiếp tục triển khai các thỏa thuận đã ký kết./.