DetailController

Tỉnh uỷ Hoà Bình

Hội nghị tập huấn công tác lãnh đạo và tham mưu thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

03/03/2023 17:30
Ngày 03/3, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tiêu cực tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tham mưu thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Dự hội nghị có các đồng chí: Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh; Nguyễn Xuân Trường, Vụ trưởng Vụ địa phương 1, Ban Nội chính Trung ương.
Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Tham dự hội nghị có các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, thủ trưởng các sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh nhấn mạnh: Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu các cấp trong hệ thống chính trị, nhất là trong giai đoạn hiện nay. Quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thời gian qua công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của tỉnh đã có những bước chuyển biến mới, đạt được một số kết quả tích cực, đặc biệt là việc thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực. Đã thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh theo đúng tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc thực hiện công tác phòng, chống, tham nhũng, tiêu cực. Qua đó, các vi phạm, tội phạm về tham nhũng, tiêu cực được phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh, góp phần tạo môi trường thuận lợi, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Đồng chí Phó trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh đề nghị các đồng chí đại biểu nghiêm túc chấp hành các quy định trong thời gian diễn ra hội nghị. Chủ động nắm bắt, nghiên cứu tài liệu; đồng thời tích cực trao đổi, thảo luận, nêu các khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn công tác để đồng chí báo cáo viên giải đáp. Ngay sau Hội nghị này, trên cơ sở nội dung các chuyên đề được nghiên cứu, học tập, yêu cầu các đồng chí chủ động triển khai để thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Trường, Vụ trưởng Vụ địa phương 1, Ban Nội chính Trung ương trực tiếp truyền đạt 3 chuyên đề. Chuyên đề 1, những vấn đề cơ bản về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; hướng dẫn hoạt động của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh. Hướng dẫn và giải đáp những vấn đề khó khăn, vướng mắc trong thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Chuyên đề 2, Công tác kiểm tra, giám sát trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Chuyên đề 3, sự lãnh đạo của Đảng đối với cơ quan, bảo vệ phát triển trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc; công tác tham mưu chỉ đạo, xử lý các vj án, vụ việc và các vấn đề đột xuất, nổi cộm, phức tạp liên quan đến an ninh, trật tư trên địa bàn./.

Đồng chí Nguyễn Xuân Trường, Vụ trưởng Vụ địa phương 1, Ban Nội chính Trung ương trực tiếp truyền đạt 3 chuyên đề.