DetailController

Chăn nuôi

Tỉnh Hòa Bình xếp thứ 2/63 tỉnh thành về triển khai công tác quản lý an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản năm 2021

20/04/2022 00:00
Theo Thông báo số 2267, ngày 14/4/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về kết quả xếp hạng các địa phương về triển khai công tác quản lý an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản năm 2021, tỉnh Hòa Bình đạt 92,5 điểm, xếp thứ 2/63 tỉnh, thành phố (chỉ sau Cần Thơ) về chỉ số; thuộc nhóm địa phương triển khai tốt.
Nhờ triển khai thực hiện tốt từ khâu chọn giống, chăm sóc, nuôi trồng cá sông Đà luôn được đánh giá là sản phẩm có chất lượng cao, được thị trường ưa chuộng

Bộ tiêu chí và quy trình đánh giá công tác quản lý an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản tại địa phương được Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành tại Quyết định số 4070, ngày 14/10/2015. Bộ tiêu chí gồm 16 tiêu chí với tổng số điểm là 100, mỗi một tiêu chí quy định có số điểm nhất định. Việc đánh giá các địa phương dựa trên bộ tiêu chí gồm: chỉ đạo, điều hành công tác quản lý an toàn thực phẩm; tuyên truyền, giáo dục, truyền thông nâng cao nhận thức về an toàn thực phẩm và ý thức chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm; Giám sát, kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm; tăng cường năng lực công tác quản lý an toàn thực phẩm; Xây dựng và phát triển chuỗi cung cấp thực phẩm an toàn.

Về quy trình tiếp nhận, đánh giá, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phải tự đánh giá, chấm điểm triển khai công tác quản lý an toàn thực phẩm trong năm và hoàn thiện hồ sơ gửi về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Nhận được hồ sơ tự đánh giá, chấm điểm của các địa phương, Cục Quản lý Chất lượng Nông, lâm sản và Thủy sản trình lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ra quyết định thành lập hội đồng thẩm định và tổ chức thẩm định kết quả tự đánh giá, chấm điểm.

Kết quả này được dựa trên phản ảnh trung thực, khách quan hiệu quả triển khai công tác quản lý an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản tại mỗi địa phương

Việc triển khai đánh giá, xếp hạng hoạt động này được triển khai bắt đầu từ năm 2015. Bộ NN&PTNTN xác định vấn đề đảm bảo an toàn thực phẩm và chất lượng vật tư nông sản là nhiệm vụ trọng tâm và là “số 1” trong vài năm trở lại đây của ngành./.