DetailController

Thời sự trong ngày

Giao ban công tác Dân vận quý I, triển khai nhiệm vụ quý II/2024

11/04/2024 16:54
Ngày 11/4, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Giao ban công tác Dân vận quý I, triển khai nhiệm vụ quý II, năm 2024. Đồng chí Bùi Tiến Lực, UV BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UB MTTQVN tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự có lãnh đạo UB MTTQ VN tỉnh và các tổ chức chính trị-xã hội.
Đồng chí Bùi Tiến Lực, UV BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UB MTTQ VN tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Trong quý I, công tác Dân vận của hệ thống chính trị tỉnh Hòa Bình đã đạt được những kết quả quan trọng. Ban Dân vận các cấp trong tỉnh đã chủ động bám sát chương trình công tác của cấp ủy; tham mưu triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng về công tác dân vận, công tác dân tộc, tôn giáo, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức Đại hội MTTQ VN các cấp nhiệm kỳ 2024-2029; Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam  nhiệm kỳ 2024-2029. Phối hợp với các ban, ngành, MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội nắm tình hình Nhân dân; tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; hăng hái thi đua lao động sản xuất. Công tác dân vận của chính quyền được quan tâm triển khai thực hiện. Lực lượng vũ trang tiếp tục bám sát địa bàn, triển khai tốt các nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Qua đó, tình hình Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ổn định, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Tại hội nghị, các đại biểu đã dành nhiều thời gian thảo luận để đánh giá những kết quả đạt được của công tác xây dựng, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác dân vận tôn, giáo quý I. Đồng thời thống nhất giải pháp để triển khai hiệu quả thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bùi Tiến Lực, UV BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UB MTTQ VN tỉnh nhấn mạnh năm 2024 có ý nghĩa quan trọng, tạo sự bứt phá để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ tỉnh. Đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đề nghị Ban Dân vận các cấp tiếp tục bám sát phương hướng, nhiệm vụ Tỉnh ủy đề ra tham mưu cho BTV Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo các Đảng bộ trực thuộc, các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương, của tỉnh về công tác dân vận. Theo dõi, hướng dẫn, chỉ đạo Đại hội của MTTQ các cấp và hoạt động của câc tổ chức chính trị- xã hội và các hội quần chúng. Nắm chắc tình hình Nhân dân, tình hình dân tộc, tôn giáo trên địa bàn. Thực hiện các chương trình, dự án, chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; chế độ chính sách người có uy tín trên địa bàn. Theo dõi, tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả về công tác tôn giáo. Triển khai nhiệm vụ trọng tâm của Ban Phong trào thi đua “ Dân vận khéo”. Nắm tình hình Nhân dân, tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối,của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thi đua lao động sản xuất. Trin khai có hiệu quả Chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy với Ban Can sự đảng UBND tỉnh và các sở, ban, ngành./.