DetailController

Đoàn đại biểu quốc hội

Hoạt động của đoàn ĐBQH ngày 09/11/2016

11/11/2016 00:00

Buổi sáng ngày 09/11/2016, Quốc hội tiến hành Phiên thảo luận tại tổ đại biểu về Dự án Luật Quy hoạch. Tại tổ đại biểu số 03, các vị đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình đã tham gia phát biểu đóng góp ý kiến nhằm hoàn thiện dự thảo Luật:

Đồng chí Quách Thế Tản phát biểu tại tổ

 1. ĐBQH Trần Đăng Ninh phát biểu:

Tôi đồng tình với phạm vi điều chỉnh của Dự thảo Luật. Tuy nhiên về các nội dung quy định cụ thể tôi xin có một số ý kiến như sau:

- Quy định về quy hoạch quốc gia, tôi đồng tình với Báo cáo thẩm tra Dự án Luật. Tuy nhiên căn cứ vào đâu để Quốc hội thẩm tra quy hoạch quốc gia trong khi Chính phủ đã thông qua. Đây là vấn đề chưa hợp lý, đề nghị Ban Soạn thảo cân nhắc quy định cụ thể vấn đề này.

- Tại Điều 4, tôi đề nghị bổ sung thêm một Khoản quy định về “Bảo đảm tuân thủ theo quy chuẩn chuyên ngành”

- Tại Điều 12, Khoản 3 Quy hoạch tỉnh, tôi thấy quy định rất rộng tất cả quy hoạch vào đó thì có chịu được dung lượng nặng như vậy không?. Tôi đề nghị cần có quy định phụ lục như quy hoạch quốc gia.

 - Tại Điều 15, Khoản 3 đề nghị sửa lại là “Cơ quan được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ…”.

- Tại Điều 26, Điều 31 chưa có quy định thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện thẩm định, phê duyệt quy hoạch.

- Tại Điều 16, đề nghị bổ sung “Ủy ban nhân dân tỉnh quy hoạch đô thị, nông thôn”.

- Tại Điều 32, tôi thấy nội dung quy định lập quy hoạch mâu thuẫn với Điều 14, đề nghị Ban Soạn thảo nghiên cứu, rà soát lại để thống nhất nội dung quy định.

- Tại Mục 3, từ Điều 20 đến Điều 25, tôi thấy chưa có nội dung quy hoạch đô thị, nông thôn. Tại Điều 20 có từ “chiến lược”, tôi đề nghị chiến lược này được điều chỉnh theo quy định nào? Là chủ trương của Đảng hay pháp luật của Nhà nước, đề nghị cần làm rõ.

- Tại Điều 45, tôi đề nghị bổ sung từ “một trong” vào trước cụm từ “các hình thức sau:”.

- Đề nghị Ban Soạn thảo nghiên cứu quy trình rút gọn có cần quy định vào Luật không?.

  Tôi xin hết ý kiến, xin cảm ơn!./.